Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Klif, Islam, Delta, Knjižnica, Plebejci, Plašt, Klasicizam, Arhiva, Romanizacija, Meridijani i paralele, Apostoli, Kameno doba, Arapska kultura, Rimsko carstvo, Ban, Seoba naroda, Geografska karta, Jezgra, Egejske civilizacije, Atmosfera (zračni omotač), Aerobni organizmi, Mjesec, Muzej, Demos, Inkvizicija, Religija, Helenizam, Eolski reljef, Proročište, Mora, Senior, vazal, Provincija, Obitelj, Personalna unija, Dualizam, Drugi svjetski rat, Prvi svjetski rat, Računalo, Faraon, Temperatura,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Kapela ranjenog Isusa
Nalazi se na  polju u blizini jedne zračne luke. Podigla ju je i opremila udovica plemića Ladislava Plepelića 1758. godine. U kapelici je postojala isprava iz 1767. godine, koja se danas čuva u Muzeju Turopolja.
 

GDJE JE KAPELA RANJENOG ISUSA?
_____________________

Kapela je bila prostrana s drvenim zvonikom iznad glavnog ulaza. Bila je građena od hrastovih greda, a strop i stijene bili su oslikani. Svetište je imalo jedan prozor, a brod kapele dva. Ovu su kapelu obnavljali domaći majstori iz Posavine. Ističe se rad domaćeg kipara naivca Mate Mihinice, nastavljača tradicije turopoljskih majstora u drvu.

OD KOJEG JE DRVA IZGRAĐENA KAPELICA?
________________
 
Današnja kapelica Ranjenog Isusa izuzetna je zbog dekoracije pročelja. Na pročelju kapele bojom je bila ispisana godina 1896., što prema tipu kapelice i načinu obradbe planki (piljenjem) može odgovarati godini gradnje.
 
KOJE JE GODINE IZGRAĐENA?
_________________
 
Stupovi su trijema rezbareni, a grede zabata kapele ukrašene su raznolikim, živo obojenim, bogatim "špicirungima". "Nastenja" su također bila obojena. Streha je optočena zubcima u obliku kapljice, obojenima poput ornamentike bojama hrvatske trobojnice: crveno, bijelo i plavo.
 
ŠTO JE REZBARENO?
_______________________ 
Vjekoslav Majer
"Grič u suncu, grič u sjeni"
Sretna knjiga - Internet trgovina