Naslovnica
Web-magazin
Preporučamo Vam da web-časopis Zvrk i ostala Zvrkova izdanja − Zvrkov prvi razred i Zvrkov drugi razred postanu sastavni dio odrastanja i sazrijevanja djece i mladih.

ZVRK – web-časopis (za učenike od 12 – 18 godina)
Od ove godine, predstavljamo Vam po prvi puta u Hrvatskoj web-izdanje školskog časopisa za djecu. Web-časopis sadrži tekstove o svijetu zabave, životu u školi i obitelji, nastoji pomoći u odrastanju i sazrijevanju. Iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec na portalu Sretne knjige – Medioteke www.medioteka.hr, susrest ćete se s mnoštvom atraktivnih sadržaja za učenje i zabavu – potpuno besplatno!

Zvrk je postao sinonim za kvalitetan časopis za djecu koji ni u jezičnom, ni tematkom ni vizualnom smislu ne podliježe utjecajima masovne industrije.

Time se nastoji utjecati na odgoj budućih samostalnih, osviještenih i odgovornih građana s pozitivnim stajalištem o svojim mogućnostima aktivne participacije u provedbi osobnih i profesionalnih ciljeva te odgojnih vrijednosti: otkrivanje hrvatskih nacionalnih, kulturnih vrijednosti u prošlom i sadašnjem vremenu te upute za daljnji razvoj, znanje o najnovijim spoznajama na području medijske kulture, izravno poticanje učenika na raznovrsne oblike izražavanja uz pomoć suvremenih medija, predusretanje negativnih posljedica koje mogu nastati uslijed niza negativnih utjecaja. Istovremeno, časopis želi potaknuti usvajanje svih vrijednih utjecaja na razvoj djece i mladih korištenjem suvremenih medija.

Kroz književnoumjetničke, novinarske forme Zvrk nastoji ostvariti što aktivniju i spontaniju komunikaciju s djecom i mladima koja pod snažnim utjecajima vizualnih medija sve se manje okreću čitanju. Zbog toga je uloga kvalitetnoga časopisa toliko zahtjevna, ali i važna. Naime, ako uspije održati pozornost i kontinuitet čitanja, časopis je uspio u ostvarivanju niza vrijednih zadaća:

  • poticanju i razvijanju čitalačke navike,
  • razvijanju osobnih interesa,
  • poticanju istraživalačkoga odnosa spram neposrednoga okružja u kojem živi i svijeta u cjelini.
Vježbajmo zajedno
Znam što želim
Sretna knjiga - Internet trgovina