Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Datumska granica, Plemić, Močvare, Sige, Vjetar, Predromanika, Konzul, Arapska kultura, Stanica, Križarski ratovi, Prvi svjetski rat, Republikanizam, Plima i oseka, Geološka doba, Benediktinci, Seoba naroda, Islam, Škrapa, Plebejci, Arhiv, Komunizam, Građa zemlje, Termometar, Ledenjački reljef, Imperijalizam, Obalni reljef, Morske struje, Krapinski pračovjek, Rimsko graditeljstvo, Hramovi, Polja u kršu, Kameno doba, Socijalizam, Riječni (fluvijalni) reljef, Kora, Kršćanski simboli, Jugo, Meridijani i paralele, Dualizam, Špilja,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Ponikve
Ponikve su važniji krški oblici. To su ljevkasta udubljenja na površini krškog terena, a izuzetno se mogu javiti u podzemlju u većim spiljama. Uglavnom su okruglaste. Promjer na vrhu im može iznositi od svega nekoliko metara do stotinu metara. Dno je uže i pokriveno crvenicom koja je nastala trošenjem vapnenca. Ponikve se nalaze na razlomljenim odnosno tektonski poremećenim terenima krša pa se najčešće javljaju u nizovima. Nastale su korozivnim i mehaničkim djelovanjem površinske i podzemne vode.
Sretna knjiga - Internet trgovina