Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Atmosfera (zračni omotač), Litosferne ploče, Polovi, Morske struje, Tlak zraka, Jame, Arapska kultura, Seoba naroda, Kralj, Republika, Prosvjetiteljstvo, Bratovštine, Barbari, Bizant, Islam, Muzej, Legija, Plebejci, Grčki gradovi, Grčka mitologija, Feudalna davanja, Ljudska prava, Polja u kršu, Rimska republika, Barbari, Karolinzi, Helenizam, Feudalizam, Perzija, Gotika, Senior, vazal, Klif, Riječni (fluvijalni) reljef, Župan, županije, Sumračnica, Krunidba, Kompas, Heleni (Grci), Padaline, Jugo,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Ponikve
Ponikve su važniji krški oblici. To su ljevkasta udubljenja na površini krškog terena, a izuzetno se mogu javiti u podzemlju u većim spiljama. Uglavnom su okruglaste. Promjer na vrhu im može iznositi od svega nekoliko metara do stotinu metara. Dno je uže i pokriveno crvenicom koja je nastala trošenjem vapnenca. Ponikve se nalaze na razlomljenim odnosno tektonski poremećenim terenima krša pa se najčešće javljaju u nizovima. Nastale su korozivnim i mehaničkim djelovanjem površinske i podzemne vode.
Sretna knjiga - Internet trgovina