Naslovnica
O nama
Preporučamo Vam da web-časopis Zvrk!
Nek postane sastavni dio odrastanja i sazrijevanja djece i mladih.

ZVRK – web-časopis (za učenike od 12 – 18 godina)
Časopis Zvrk pokušava na zanimljiv način upoznati djecu i mlade s osnovnim općeprihvaćenim pozitivnim vrijednostima našega društva. Također, na stručan i djeci i mladima prihvatljiv način (kroz radionice nastoji upoznati ih s time kako se nositi s problemima s kojima se danas djeca susreću u društvu i obitelji (negativne navike, različiti oblici nasilja, ekološko zagađivanje). Pritom nastojimo njegovati pedagoški optimizam izbjegavajući senzacionalističko pisanje. Ukratko Zvrk je postao sinonim za kvalitetan časopis za djecu koji ni u jezičnom, ni tematkom ni vizualnom smislu ne podliježe utjecajima masovne industrije.

WEB-ČASOPIS ZVRK – BESPLATAN PUT U UČENJE I ZABAVU
Od ove godine, predstavljamo Vam po prvi puta u Hrvatskoj web-izdanje školskog časopisa za djecu. Web-časopis sadrži tekstove o svijetu zabave, životu u školi i obitelji, nastoji pomoći u odrastanju i sazrijevanju. Iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec na portalu Sretne knjige – Medioteke www.sretnaknjiga.hr , susrest ćete se s mnoštvom atraktivnih sadržaja za učenje i zabavu – potpuno besplatno!

ODGOJ ODGOVORNIH HRVATSKIH GRAĐANA
Time se nastoji utjecati na odgoj budućih samostalnih, osviještenih i odgovornih građana s pozitivnim stajalištem o svojim mogućnostima aktivne participacije u provedbi osobnih i profesionalnih ciljeva te odgojnih vrijednosti: otkrivanje hrvatskih nacionalnih, kulturnih vrijednosti u prošlom i sadašnjem vremenu te upute za daljnji razvoj, znanje o najnovijim spoznajama na području medijske kulture, izravno poticanje učenika na raznovrsne oblike izražavanja uz pomoć suvremenih medija, predusretanje negativnih posljedica koje mogu nastati uslijed niza negativnih utjecaja. Istovremeno, časopis želi potaknuti usvajanje svih vrijednih utjecaja na razvoj djece i mladih korištenjem suvremenih medija.

RAZNOVRSNO, MODERNO I... RECITE VI!
Sadržajnom raznovrsnošću, metodičkom kvalitetom, likovnom modernošću i grafičkom kvalitetom pripreme, naši su se časopisi izdvojili visokom kvalitetom i postavili standarde na ovom području izdavaštva za djecu. Časopis Zvrk prvi je predstavio sveobuhvatniji i inovativniji koncepcijski pristup tom području izdavaštva za djecu. Dakle, osim njegovanja tradicije poticanja književnoga stvaralaštva za djecu hrvatskih autora (renomiranih i mlađih autora), Zvrk je zašao u niz drugih kulturnih područja, sadržaja koji podstiču očuvanja hrvatske kulture i tradicije, narodne baštine, upoznavanje s hrvatskom prošlošću.

Kroz književnoumjetničke, novinarske forme Zvrk nastoji ostvariti što aktivniju i spontaniju komunikaciju s djecom i mladima koja pod snažnim utjecajima vizualnih medija sve se manje okreću čitanju. Zbog toga je uloga kvalitetnoga časopisa toliko zahtjevna, ali i važna. Naime, ako uspije održati pozornost i kontinuitet čitanja, časopis je uspio u ostvarivanju niza vrijednih zadaća: poticanju i razvijanju čitalačke navike, razvijanju osobnih interesa, poticanju istraživalačkoga odnosa spram neposrednoga okružja u kojem živi i svijeta u cjelini.

ZVRK U ŠKOLI MEDIJSKE KULTURE – PRIDRUŽITE NAM SE
Zvrk je tijekom dosadašnjeg izlaženja potvrđen i priznat ulogu u raznovrsnom kulturnom stvaralaštvu djece i umjetnika, stručnjaka, novinara, pridonio i nadalje pridonosi metodičkom unapređivanju rada u školi. On je metodički vrlo stručan časopis čija bogata lepeza sadržaja podstiče razvoj metodike svih nastavnih predmeta u razrednoj nastavi, rad u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima, rad školske knjižnice.

Medijska kultura je sastavni dio nastavnoga predmeta hrvatski jezik. No, svojom sveobuhvatnošću nalazi primjenu u nastavi svih ostalih predmeta i izvannastavnim aktivnostima. No, jos se uvijek događa prilično sporadično jer su promjene na tom području vrlo brze pa tim više zahtjevaju dodatnu i kontinuiranu edukaciju. Tematska područja medijske kulture su raznovrsna (knjižnice, kazalište, muzeji, televizija, časopis za djecu/školski časopis, računalo). Stoga će u aktivnosti biti uključeni muzeji grada Zagreba, zavičajni muzeji, gradske knjižnice.

ZVRK I MEDIOTEKA
Sastavni dio toga projekta koji će njima i njihovim učenicima pripomoći jest edukativni portal MEDIOTEKA koji će sadržavati niz odgojnoobrazovnih sadržaja, ali i zabavnih sadržaja. Namjena portala je omogućiti primjenu suvremenih nastavnih aktivnosti (rasprava, projektna nastava, istraživanje, otkrivanje, simulacija, metoda igre), osamostaljivanje učenika u komunikaciji s nastavnim sadržajima. Uz neke, u svjetskoj metodičkoj praksi uobičajene načine internetske edukacije (zbirke zadataka, prikazi nastavnih aktivnosti – pokusi, istraživanja), navest ću samo neke primjere kojima je cilj podstaći razvoj inovativnijih oblika rada (web časopis, edukativne igre, dramske igre, jezične interaktivne igre, virtualni muzej, škola stripa...). Na taj način računalo pridonosi podizanju kvalitete redovne nastave, izvannastavnih aktivnosti, demokratizaciji nastavnoga procesa, izravnom odnosu učenika i čitave obitelji prema raznovrsnim izvorima znanja i aktivnostima učenja.

ZVRKOVI PROJEKTI
Kako bismo olakšali i primjenu časopisa u nastavnim, izvannastavnim aktivnostima, suradnji s roditeljima, širom društvenom zajednicom ponudili smo Vam niz projekata kojima možete obogatiti svoj rad.

Vježbajmo zajedno
Znam što želim
Sretna knjiga - Internet trgovina