Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Rimska republika, Perzija, Komunizam, Hramovi, Anaerobni organizmi, Socijalizam, Estuarij, Temperatura, Povijesni izvori, Kompas, Plima i oseka, Krunidba, Škrapa, Sila teža, Računalo, Svemir, Ban, Geološka doba, Delta, Krapinski pračovjek, Karolinzi, Romantizam, Aerobni organizmi, Obitelj, Romanizacija, Knez, Koncentracijski logor, Povijest, Rimski gradovi, Kmet, Rimska vojska, Helenizam, Crta (lenta) vremena, Imperijalizam, Plebejci, Ekvator, Unitarijanizam, Kameno doba, Prvi svjetski rat, Bratovštine,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Estuarij
Estuarij je potopljeno riječno ušće gdje se zbog smanjene energije i brzine riječnog toka taloži pretežiti dio donešenih sedimenata. Kod taloženja dolazi do granulometrijskog razdvajanja sedimenata: krupnozrnati sedimenti se talože blizu riječnog ušća, a sitnozrnati dalje u bazenu. Na taloženje mogu utjecati plimske struje i valovi pa nastaju vrlo različite sedimentne tvorevine. Prema dinamici vode razlikuju se estuariji pod dominantnim utjecajem plime ili oni pod utjecajem riječnog toka. Potpunim zatrpavanjem estuarija nastaju uvjeti za stvaranje delte. Posebni oblik estuarija je rijas koji je nastao potapanjem riječnih ušća strmih obala. Primjer krških estuarija u Hrvatskoj su ušća Zrmanje i Raše.
Sretna knjiga - Internet trgovina