Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Križarski ratovi, Arapska kultura, Prosvjetiteljstvo, Heleni (Grci), Salinitet, Romanizacija, Rimska republika, Konzul, Bratovštine, Benediktinci, Kora, Holokaust, Proročište, Islam, Dualizam, Plašt, Računalo, Metalno doba, Ljudska prava, Komunizam, Geološka doba, Obalni reljef, Suverenitet, Krunidba, Jezgra, Romanika, Kralj, Sila teža, Pad zapadnog rimskog carstva, Aerobni organizmi, Kmet, Bizant, Plima i oseka, Građa zemlje, Ekvator, Riječni (fluvijalni) reljef, Sumračnica, Civilizacija, Termometar, Muzej,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Salinitet
Salinitet (S) je mjera za količinu otopljenih soli u morskoj vodi. Salinitet je normalne morske vode 35 g soli na 1 000 g vode. Salinitet je definiran kao ukupna količina otopljenih soli u morskoj vodi u promilima, ‰, (dijelovima na tisuću) kada se svi karbonati pretvore u okside, bromidi i jodidi.

Salinitet tu današnjim morima ne varira značajno, pogotovo ne u dubljim dijelovima (34,5-35). Površinski salinitet otvorenih mora gdje prevladava evaporacija nad precipitacijom raste do 37,3; u Sredozemlju do 38. u kloride i kada se sve organske tvari kompletno oksidiraju.
Sretna knjiga - Internet trgovina