Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Zvijezde, Močvare, Barbari, Atena, Zakonik, Genocid, Sumračnica, Polja u kršu, Geološka doba, Republikanizam, Mezopotamija, Planeti, Građa zemlje, Termometar, Seoba naroda, Svemir, Oceani, Krunidba, Dualizam, Apostoli, Socijalizam, Bizant, Tlak zraka, Sparta, Inkvizicija, Feudalna davanja, Ekvator, Mora, Krapinski pračovjek, Krški reljef, Unitarijanizam, Perzija, Škrapa, Špilja, Knez, Provincija, Helenizam, Ban, Heleni (Grci), Plima i oseka,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Sile
Sile prirode

Sile su u fizici najznačajnija pojava. Sav smisao fizike je proučavanje sila koje se nalaze u svemiru. Sile mogu biti snažne, kao u primjeru privlačenja planeta i zvijezda. Sila može biti i mala, kao npr. privlačenje jezgre i elektrona. Cijelo vrijeme određena sila utječe na sve u univerzumu.
 

Sila kao energija

Fizičari definiraju silu kao specifičnu količinu energije aktiviranu na određenom predmetu. Bilo što može biti sila. Zamislite da ste lopta koja leži na igralištu, te da vas netko udari – na vama je primijenjena sila. Nakon zaprimanja sile odskočit ćete niz polje. Neke djelujuće sile uvijek su prisutne. Možda svaku pojedinačno fizičari ne proučavaju cijelu vrijeme, no kad bi vi npr. stajali nepomično, na vas bi djelovalo mnogo sila. Te sile bi uključivale gravitaciju, pritisak zraka, brzinu vjetra, snagu vašeg kostura, snagu mišića i mnoge druge manje sile.
 
Promotrimo sada sile koje djeluju na loptu. Dok ste tamo ležali kao lopta, sila gravitacije držala vas je na zemlji. Na razini molekula – površina lopte je sve zajedno držala na okupu, dok je plin unutar lopte pokušavao izaći van. Postojale su i druge manje sile koje su vas pokušavale pokrenuti kako je puhao vjetar. Te sile bile su preslabe da bi vas pokrenule, ali su ipak bile prisutne, djelovale su. Niti ste znali što je bilo ispod lopte. Možda vas je kukac pokušavao odgurnuti. I tu silu je trebalo uzeti u obzir.
 
Ako više sila djeluje na predmet, sile se mogu zbrajati ili oduzimati. Nakon što su izračunali određenu vrijednost, znanstvenici su počeli koristiti jedinicu Newton kako bi mjerili količinu (veličinu) sile. Sila primijenjena na nogometnu loptu (udarac nogom) jednaka je vrijednosti od 12 Newtona.

Formula za silu

Kada govorimo o silama postoji jedna, najvažnija, formula: F = ma. To je sve što trebamo znati, sve se vrti oko te formule. „F” predstavlja  silu, „m”  je masa predmeta ili objekta, a „a” je  akceleracija koja se pri tome odvija. Rečenica glasi ovako: „Sila je jednaka masi koja se množi s akceleracijom.” Sila nogometne lopte jednaka je masi nogometne lopte koja se množi s njezinom promjenom brzine (akceleracija). Sjećate li se vjetra koji je puhao na nogometnu loptu? Ta sila je bila preslaba zato jer je masa zraka bila vrlo mala.
 
Sile i vektori
 
Na sljedećoj ćemo stranici obrađivati vektore. Vektori mogu predstavljati bilo koju silu. Oni opisuju specifičnu količinu sile koja se koristi za određeni, specifični smjer. Samo udarite loptu određenom vrijednošću (količinom), u određenom smjeru.
 
Vektorske osnove

Što je to vektor? Možete li ga držati? Ne. Možete li ga vidjeti? Ne. Radi li nešto? Zapravo i ne. Vektor je numerička jedinica (vrijednost, količina) u matematici i fizici. Ova vrijednost opisuje određenu količinu sile i njezin smjer. Ako hoćete dobiti vektor morate imati obje vrijednosti. Obje  tj. dvije vrijednosti. To je vrlo važno. Znanstvenici opisuju ove vrijednosti kao smjer i magnituda. Alternativa vektoru je skalar. Skalari su vrijednosti koje nemaju smjer. Temperatura i masa primjeri su skalara. 
Sretna knjiga - Internet trgovina