Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Globus, Sila teža, Suverenitet, Reljef, Mjerilo, Barbari, Križarski ratovi, Oblik zemlje, Kameno doba, Metalno doba, Župan, županije, Muzej, Benediktinci, Bizant, Rimska republika, Vjetar, Rimsko carstvo, Katakombe, Plebejci, Krapinski pračovjek, Totalitarizam, Padaline, Provincija, Bura, Atmosfera (zračni omotač), Imperijalizam, Riječni (fluvijalni) reljef, Kmet, Romantizam, Grčka mitologija, Anaerobni organizmi, Republikanizam, Ustav, Proročište, Helenizam, Olimpijske igre, Jame, Prvi svjetski rat, Genocid, Civilizacija,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Kora
Površinu Zemlje čini kora koja ima malu debljinu (40 km u području kontinenta, 10 - 12 km u području oceana).

Postoje 2 tipa kore:
kontinentalna - stare konsolidirane mase ili kratoni (štitovi i platforme) čine dijelove kontinentalne kore. Ona se sastoji pretežno od granita, a naziva se i SIAL po glavnim elementima siliciju i aluminiju;
oceanska – izgrađuje čvrstu podlogu oceana koja je pokrivena vodom. Sastoji se od bazalta. Naziva se i SIMA po glavnim elementima siliciju i magneziju. Debljine je svega 10 do 12 km;

Zemljinu kamenu koru okružuju hidrosfera i atmosfera. Hidrosfera obuhvaća svu vodu na Zemlji, a atmosfera se sastoji od smjese plinova (N, O, CO2, Ar, He, Ne, kripton, ksenon ) i vodene pare.
Sretna knjiga - Internet trgovina