Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Civilizacija, Jame, Rimska republika, Faraon, Rimsko carstvo, Republika, Oblik zemlje, Župan, županije, Kolonizacija, Republikanizam, Predromanika, Muzej, Arapska kultura, Karolinzi, Križarski ratovi, Bratovštine, Plima i oseka, Mjerilo, Geološka doba, Glagoljaštvo, Proročište, Plašt, Mitologija, Svemir, Pučki tribuni, Padaline, Demos, Helenizam, Jugo, Riječni (fluvijalni) reljef, Oceani, Senior, vazal, Polovi, Zvijezde, Mjesno i pojasno (zonsko) vrijeme, Pokrštavanje, Feudalizam, Diktator, Piramide, Komunizam,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Delta
Delta je prostrano područje na ušćima rijeka u more ili u veća jezera gdje se zbog smanjene brzine i energije riječnih tokova taloži pretežni dio sedimenata koje su tokovi donosili. Delta najčešće nastaje zatrpavanjem estuarija. Taloženjem se stvara sedimentno tijelo lepezastog oblika. Kod taloženja dolazi do granulometrijskog razdvajanja sedimenata: krupnozrnati se talože blizu riječnog ušća, a sitnozrnati dalje u bazenu.
Delta može biti jednostavna ili kompleksna. U kompleksnoj se pojedini dijelovi nazivaju lobovima. Danas se delte formiraju na ušćima većih rijeka
(Nil, Mississippi, Tiber, Dunav,…).
Sretna knjiga - Internet trgovina