Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Kmet, Klif, Morske struje, Atena, Legenda, Totalitarizam, Polovi, Padaline, Plašt, Vrijeme, Krški reljef, Komunizam, Aerobni organizmi, Koncentracijski logor, Sila teža, Diktator, Demos, Feudalna davanja, Republika, Kralj, Močvare, Ratni zločini, Sumračnica, Plima i oseka, Termometar, Piramide, Ljudska prava, Konzul, Jezgra, Proročište, Škrapa, Religija, Barbari, Kompas, Jame, Hramovi, Dualizam, Knez, Jugendstil ili (Art Nouveau, Secesija, Art deco), Računalo,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Delta
Delta je prostrano područje na ušćima rijeka u more ili u veća jezera gdje se zbog smanjene brzine i energije riječnih tokova taloži pretežni dio sedimenata koje su tokovi donosili. Delta najčešće nastaje zatrpavanjem estuarija. Taloženjem se stvara sedimentno tijelo lepezastog oblika. Kod taloženja dolazi do granulometrijskog razdvajanja sedimenata: krupnozrnati se talože blizu riječnog ušća, a sitnozrnati dalje u bazenu.
Delta može biti jednostavna ili kompleksna. U kompleksnoj se pojedini dijelovi nazivaju lobovima. Danas se delte formiraju na ušćima većih rijeka
(Nil, Mississippi, Tiber, Dunav,…).
Sretna knjiga - Internet trgovina