Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Genocid, Kora, Drugi svjetski rat, Dualizam, Mora, Mitologija, Helenizam, Barbari, Olimpijske igre, Sige, Koncentracijski logor, Pučki tribuni, Senat, Krunidba, Povijest, Mjerilo, Oblik zemlje, Župan, županije, Pokrštavanje, Delta, Kompas, Moneri, Geološka doba, Mjesno i pojasno (zonsko) vrijeme, Svemir, Civilizacija, Filipike, Kršćanski simboli, Bura, Legenda, Termometar, Heleni (Grci), Ekvator, Krški reljef, Mezopotamija, Totalitarizam, Atmosfera (zračni omotač), Plemić, Plašt, Proročište,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Delta
Delta je prostrano područje na ušćima rijeka u more ili u veća jezera gdje se zbog smanjene brzine i energije riječnih tokova taloži pretežni dio sedimenata koje su tokovi donosili. Delta najčešće nastaje zatrpavanjem estuarija. Taloženjem se stvara sedimentno tijelo lepezastog oblika. Kod taloženja dolazi do granulometrijskog razdvajanja sedimenata: krupnozrnati se talože blizu riječnog ušća, a sitnozrnati dalje u bazenu.
Delta može biti jednostavna ili kompleksna. U kompleksnoj se pojedini dijelovi nazivaju lobovima. Danas se delte formiraju na ušćima većih rijeka
(Nil, Mississippi, Tiber, Dunav,…).
Sretna knjiga - Internet trgovina