Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Planeti, Bura, Civilizacija, Vjetar, Republika, Povijest, Kmet, Kralj, Građa zemlje, Romanika, Datumska granica, Senat, Svemir, Obalni reljef, Filipike, Ledenjački reljef, Jame, Legija, Egejske civilizacije, Ban, Plima i oseka, Jezgra, Kršćanstvo, Mitologija, Plebejci, Sumračnica, Unitarijanizam, Prvi svjetski rat, Totalitarizam, Bizant, Polovi, Moneri, Barbari, Pokrštavanje, Krunidba, Bratovštine, Gotika, Ratni zločini, Mezopotamija, Delta,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Delta
Delta je prostrano područje na ušćima rijeka u more ili u veća jezera gdje se zbog smanjene brzine i energije riječnih tokova taloži pretežni dio sedimenata koje su tokovi donosili. Delta najčešće nastaje zatrpavanjem estuarija. Taloženjem se stvara sedimentno tijelo lepezastog oblika. Kod taloženja dolazi do granulometrijskog razdvajanja sedimenata: krupnozrnati se talože blizu riječnog ušća, a sitnozrnati dalje u bazenu.
Delta može biti jednostavna ili kompleksna. U kompleksnoj se pojedini dijelovi nazivaju lobovima. Danas se delte formiraju na ušćima većih rijeka
(Nil, Mississippi, Tiber, Dunav,…).
Sretna knjiga - Internet trgovina