Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Planeti, Oblik zemlje, Civilizacija, Ledenjački reljef, Demos, Arhiv, Kolonizacija, Povijest, Obitelj, Komunizam, Kompas, Aerobni organizmi, Glagoljaštvo, Holokaust, Seoba naroda, Apostoli, Sige, Povijesni izvori, Jugendstil ili (Art Nouveau, Secesija, Art deco), Romantizam, Atena, Delta, Filipike, Metalno doba, Republikanizam, Kralj, Egejske civilizacije, Benediktinci, Karolinzi, Helenizam, Mjerilo, Eolski reljef, Unitarijanizam, Rimsko graditeljstvo, Svemir, Morske struje, Senat, Muzej, Plebejci, Kršćanstvo,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Delta
Delta je prostrano područje na ušćima rijeka u more ili u veća jezera gdje se zbog smanjene brzine i energije riječnih tokova taloži pretežni dio sedimenata koje su tokovi donosili. Delta najčešće nastaje zatrpavanjem estuarija. Taloženjem se stvara sedimentno tijelo lepezastog oblika. Kod taloženja dolazi do granulometrijskog razdvajanja sedimenata: krupnozrnati se talože blizu riječnog ušća, a sitnozrnati dalje u bazenu.
Delta može biti jednostavna ili kompleksna. U kompleksnoj se pojedini dijelovi nazivaju lobovima. Danas se delte formiraju na ušćima većih rijeka
(Nil, Mississippi, Tiber, Dunav,…).
Sretna knjiga - Internet trgovina