Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Romanika, Ledenjački reljef, Konzul, Župan, županije, Padaline, Diktator, Heleni (Grci), Rimska republika, Kralj, Perzija, Kameno doba, Sparta, Ekvator, Datumska granica, Vjetar, Proročište, Totalitarizam, Kompas, Grčka mitologija, Delta, Mjesno i pojasno (zonsko) vrijeme, Legija, Apostoli, Močvare, Kora, Mora, Škrapa, Grčki gradovi, Globus, Ponikve, Arapska kultura, Republikanizam, Katakombe, Geološka doba, Planeti, Prozirnost, Metalno doba, Temperatura, Sila teža, Plima i oseka,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Delta
Delta je prostrano područje na ušćima rijeka u more ili u veća jezera gdje se zbog smanjene brzine i energije riječnih tokova taloži pretežni dio sedimenata koje su tokovi donosili. Delta najčešće nastaje zatrpavanjem estuarija. Taloženjem se stvara sedimentno tijelo lepezastog oblika. Kod taloženja dolazi do granulometrijskog razdvajanja sedimenata: krupnozrnati se talože blizu riječnog ušća, a sitnozrnati dalje u bazenu.
Delta može biti jednostavna ili kompleksna. U kompleksnoj se pojedini dijelovi nazivaju lobovima. Danas se delte formiraju na ušćima većih rijeka
(Nil, Mississippi, Tiber, Dunav,…).
Sretna knjiga - Internet trgovina