Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Litosferne ploče, Arapska kultura, Ekvator, Jame, Mjerilo, Republika, Kameno doba, Personalna unija, Civilizacija, Morske struje, Sumračnica, Genocid, Obalni reljef, Religija, Jezgra, Helenizam, Mezopotamija, Feudalna davanja, Polja u kršu, Predromanika, Atena, Temperatura, Rimska vojska, Kompas, Špilja, Heleni (Grci), Reljef, Romanika, Močvare, Bratovštine, Hramovi, Feudalizam, Ledenjački reljef, Knez, Grčka mitologija, Sige, Senat, Klasicizam, Rimski gradovi, Koncentracijski logor,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Bizant
Povijesni naziv za Istočno Rimsko Carstvo nastalo 330. godine kada car Konstantin Veliki seli rimsku prijestolnicu u današnji Carigrad, tadašnji Konstantinopol. No sam naziv Bizant nije se koristio u to doba,  nego ga je tek u 18. stoljeću uveo francuski povjesničar Montesquieu. Građani Bizantskog Carstva su se nazivali Rimljanima, a službeni jezik im je isprva bio latinski, a zatim grčki. Carstvo je kombiniralo  rimsku političku tradiciju, grčku kulturu i kršćansku vjeru.
Sretna knjiga - Internet trgovina