Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Polja u kršu, Mora, Pad zapadnog rimskog carstva, Svemir, Ljudska prava, Špilja, Karolinzi, Računalo, Rimski gradovi, Rimsko carstvo, Krunidba, Arhiva, Morske struje, Proročište, Estuarij, Grčki gradovi, Plima i oseka, Plemić, Močvare, Obitelj, Škrapa, Grčka mitologija, Barbari, Benediktinci, Unitarijanizam, Mjesec, Glagoljaštvo, Suverenitet, Kompas, Gotika, Eolski reljef, Bizant, Bratovštine, Piramide, Islam, Helenizam, Geološka doba, Vrijeme, Mitologija, Plebejci,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Plemić
Privilegirana titula koja može biti nasljedna ili doživotna. Titula plemića danas postoji u mnogim zemljama, iako je najčešće povezivana sa sadašnjim ili bivšim monarhijama. Termin se originalno odnosio na pripadnike najviše klase u predmodernim društvima. U feudalizmu, plemići su bili oni koji su posjedovali feud, te imali vojnu i političku moć. U današnjem društvu plemićki status je uglavnom počasne naravi i ne  nosi sa sobom nikakve pravne i slične privilegije, osim u Velikoj Britaniji, gdje plemstvo ima doživotno članstvo u gornjem domu Parlamenta, Domu lordova. Plemstvo je povijesni, društveni i često pravni pojam, no ne bi se smio miješati sa socio-ekonomskim statusom koji se temelji na prihodima i imovini. Zemlje bez feudalne tradicije, poput Meksika, SAD-a ili Italije nemaju plemstvo kao takvo.
Sretna knjiga - Internet trgovina