Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Vrijeme, Plebejci, Arhiv, Geološka doba, Knez, Zvijezde, Koncentracijski logor, Moneri, Polja u kršu, Predromanika, Arhiva, Socijalizam, Ekvator, Legija, Obitelj, Muzej, Dualizam, Datumska granica, Holokaust, Oceani, Špilja, Islam, Seoba naroda, Unitarijanizam, Plašt, Prozirnost, Helenizam, Pad zapadnog rimskog carstva, Imperijalizam, Mora, Personalna unija, Atmosfera (zračni omotač), Škrapa, Senior, vazal, Atena, Mjesno i pojasno (zonsko) vrijeme, Prvi svjetski rat, Meridijani i paralele, Kameno doba, Tlak zraka,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Plemić
Privilegirana titula koja može biti nasljedna ili doživotna. Titula plemića danas postoji u mnogim zemljama, iako je najčešće povezivana sa sadašnjim ili bivšim monarhijama. Termin se originalno odnosio na pripadnike najviše klase u predmodernim društvima. U feudalizmu, plemići su bili oni koji su posjedovali feud, te imali vojnu i političku moć. U današnjem društvu plemićki status je uglavnom počasne naravi i ne  nosi sa sobom nikakve pravne i slične privilegije, osim u Velikoj Britaniji, gdje plemstvo ima doživotno članstvo u gornjem domu Parlamenta, Domu lordova. Plemstvo je povijesni, društveni i često pravni pojam, no ne bi se smio miješati sa socio-ekonomskim statusom koji se temelji na prihodima i imovini. Zemlje bez feudalne tradicije, poput Meksika, SAD-a ili Italije nemaju plemstvo kao takvo.
Sretna knjiga - Internet trgovina