Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Temperatura, Vjetar, Civilizacija, Arhiva, Rimsko carstvo, Kolonizacija, Obitelj, Ustav, Mjesec, Barbari, Piramide, Datumska granica, Globus, Zakonik, Pučki tribuni, Mezopotamija, Prvi svjetski rat, Filipike, Kršćanstvo, Pad zapadnog rimskog carstva, Građa zemlje, Knjižnica, Predromanika, Demos, Anaerobni organizmi, Plebejci, Pokrštavanje, Unitarijanizam, Karolinzi, Jame, Planeti, Arapska kultura, Faraon, Salinitet, Župan, županije, Sumračnica, Moneri, Bizant, Heleni (Grci), Povijesni izvori,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Geografska karta
Na geografskim kartama su prikazani veći ili manji dijelovi nekog područja Zemlje (mogu biti krupnog, srednjeg i sitnog mjerila).

Vrste geografskih karata:
- opće geografske karte – prikazuju osnovne konture kopna i mora, reljef kopna i dubinu mora, rječnu mrežu, granice država, naseljena mjesta i komunikacije.
- specijalne geografske karte – ekonomske, geološke, političke, meteorološke, oceanografske, historijske, arheološke, morfološke, agrarne, industrijske, prometne
- prometne geografske karte – autokarte, pomorske, željezničke, poštanske i telekomunikacijske, zračnog prometa, karte cjevovoda, gradskog prometa, komb. prometa.

Što dobra autokarta mora imati? Preciznost i aktualnost, te daljina u km, uspon u promilima, visinu prijevoja, tunele, vijadukte, trajekte, benzinske pumpe, svratišta, hoteli, vidikovci, parkirališta.
Sretna knjiga - Internet trgovina