Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Feudalna davanja, Bizant, Geološka doba, Sumračnica, Barbari, Inkvizicija, Pismo, Ban, Mjesno i pojasno (zonsko) vrijeme, Ekvator, Arhiv, Jugendstil ili (Art Nouveau, Secesija, Art deco), Termometar, Moneri, Rimska vojska, Hramovi, Romantizam, Totalitarizam, Obalni reljef, Republikanizam, Jezgra, Legenda, Karolinzi, Prvi svjetski rat, Mitologija, Komunizam, Pučki tribuni, Socijalizam, Diktator, Prozirnost, Romanizacija, Morske struje, Civilizacija, Župan, županije, Anaerobni organizmi, Plašt, Stanica, Riječni (fluvijalni) reljef, Holokaust, Kolonizacija,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Recikliranje
Smeće bačeno u prirodu može ugroziti životinje. Npr. plastična vrećica bačena u more (isto vrijedi i za rijeku ili jezero) može ugušiti ili zadaviti dupina ili nekog drugoga sisavca, pticu, ribu i sl. Iako vrećice čisto sagorijevaju, zabranjeno je paliti smeće na otvorenom. Najbolje je izbjegavati plastične vrećice, ili barem svesti njihovu upotrebu na što manju mjeru. Smeće koje se mora baciti treba čvrsto zatvoriti da ne završi u prirodi.
 

Ako želite učiniti nešto za zaštitu prirode i okoliša, a ne znate gdje započeti, jedna od najosnovnijih stvari je recikliranje otpada. Ako Vam se čini prekomplicirano razvrstavati sav otpad, možete barem izdvojiti papir i staklo. Ako živite negdje na selu, van Zagreba, gdje nema kontejnera za papir i staklo, onda možete barem kompostirati biootpad i ako imate grijanje na drva, možete koristiti papir i neke vrste plastike (polietilen, a nikako PVC) koje sagorijevaju čisto (isprobati mali uzorak). No nikako ne bacajte smeće u prirodu.

Za 1 tonu papira treba 240.000 L vode, 4.700 kWh energije i 2 stabla.

Za 1 tonu recikliranog papira treba 180 L vode, 2.750 kWh energije i niti jedno stablo...

Četvrtinu kućnog otpada čini stari papir, a trećinu čini bio otpad.

Recikliranjem osiguravamo:
  • Očuvanje prirode i prirodnih sirovina.
  • Smanjenje onečišćenosti zraka, vode i tla.
  • Štednju skupe i dragocjene energije.
  • Smanjenje deponijskog prostora.
Recikliranje otpada je moguće samo ako je otpad odvojeno skupljan.

Odvojeno prikupljanje otpada za recikliranje provodi se:
  • Posudama različitih boja: nalaze se u blizini trgovina i stambenih zgrada, športskih i rekreacijskih centara, na glavnim prometnim postajama i na drugim javnim mjestima.
  • Posudama ili kontejnerima u reciklažnim dvorištima.
  • Kompostiranjem u vlastitu vrtu (ako imate vrt ili okućnicu).
Sretna knjiga - Internet trgovina