Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Jame, Senior, vazal, Rimska republika, Totalitarizam, Plemić, Oceani, Močvare, Reljef, Delta, Knjižnica, Religija, Padaline, Holokaust, Benediktinci, Dualizam, Bratovštine, Republikanizam, Župan, županije, Inkvizicija, Jugendstil ili (Art Nouveau, Secesija, Art deco), Ratni zločini, Kmet, Bura, Špilja, Bizant, Rimska vojska, Krški reljef, Romanika, Legija, Piramide, Koncentracijski logor, Ekvator, Barbari, Ljudska prava, Zakonik, Anaerobni organizmi, Knez, Aerobni organizmi, Proročište, Meridijani i paralele,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Vektori
Vektor je pojam iz matematike, oblasti linearna algebra, koji je uveden prvenstveno da bi se razlikovale veličine koje se pojavljuju u prirodi, a imaju pravac i smijer, te se kao takve razlikuju od veličina koje imaju samo veličinu i zovu se skalari.

Vektorske veličine su veličine određene sa dva ili više parametara. Najpoznatiji su primjeri vezani za geometriju u prostoru gdje se vektor određuje pravcem, smijerom i intezitetom a predstavlja strelicom orijentisanom duž pravca, dužine proporcionalne intenzitetu, a čiji vrh pokazuje smijer na zadatom pravcu. Generalizovani vektor ne mora biti ograničen na tri dimenzije. Vektor u n-dimenzionalnom prostoru opisuje se sa n parametara.
 

Fizičko tumačenje vektora obično se svodi na trodimenzionalni prostor. Tako su vektorske veličine brzina, sila, ubrzanje, moment količine kretanja... a skalarne masa, temperatura, zapremina.
 

Fizičke veličine čija vektorska vrijednost zavisi i od koordinate nazivaju se tenzorske. One se matematički predstavljaju matricom, u najprostijem slučaju 3h3. Tenzorskim veličinama se opisuju vektorske veličine u anizotropnoj sredini recimo kod nekubičnih kristala. Tenzorse veličine su toplotna provodljivost, električna provodljivost, difuzioni koeficijent, indeks preklamanja itd...
Sretna knjiga - Internet trgovina