Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Termometar, Kršćanski simboli, Proročište, Plemić, Gotika, Plima i oseka, Kameno doba, Križarski ratovi, Kora, Suverenitet, Legija, Bratovštine, Religija, Salinitet, Aerobni organizmi, Benediktinci, Socijalizam, Civilizacija, Zakonik, Olimpijske igre, Meridijani i paralele, Barbari, Arhiv, Egejske civilizacije, Holokaust, Pučki tribuni, Dualizam, Kmet, Ustav, Grčki gradovi, Romantizam, Eolski reljef, Župan, županije, Prozirnost, Estuarij, Povijesni izvori, Rimska vojska, Sila teža, Padaline, Knjižnica,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Vektori
Vektor je pojam iz matematike, oblasti linearna algebra, koji je uveden prvenstveno da bi se razlikovale veličine koje se pojavljuju u prirodi, a imaju pravac i smijer, te se kao takve razlikuju od veličina koje imaju samo veličinu i zovu se skalari.

Vektorske veličine su veličine određene sa dva ili više parametara. Najpoznatiji su primjeri vezani za geometriju u prostoru gdje se vektor određuje pravcem, smijerom i intezitetom a predstavlja strelicom orijentisanom duž pravca, dužine proporcionalne intenzitetu, a čiji vrh pokazuje smijer na zadatom pravcu. Generalizovani vektor ne mora biti ograničen na tri dimenzije. Vektor u n-dimenzionalnom prostoru opisuje se sa n parametara.
 

Fizičko tumačenje vektora obično se svodi na trodimenzionalni prostor. Tako su vektorske veličine brzina, sila, ubrzanje, moment količine kretanja... a skalarne masa, temperatura, zapremina.
 

Fizičke veličine čija vektorska vrijednost zavisi i od koordinate nazivaju se tenzorske. One se matematički predstavljaju matricom, u najprostijem slučaju 3h3. Tenzorskim veličinama se opisuju vektorske veličine u anizotropnoj sredini recimo kod nekubičnih kristala. Tenzorse veličine su toplotna provodljivost, električna provodljivost, difuzioni koeficijent, indeks preklamanja itd...
Sretna knjiga - Internet trgovina