Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Rimsko carstvo, Barbari, Građa zemlje, Knjižnica, Plima i oseka, Tlak zraka, Pučki tribuni, Piramide, Svemir, Kmet, Morske struje, Jame, Zakonik, Pad zapadnog rimskog carstva, Senat, Močvare, Suverenitet, Legija, Totalitarizam, Provincija, Eolski reljef, Romanika, Koncentracijski logor, Dualizam, Ljudska prava, Aerobni organizmi, Ekvator, Jugo, Salinitet, Komunizam, Diktator, Sige, Estuarij, Kralj, Povijesni izvori, Sumračnica, Bura, Proročište, Vrijeme, Povijest,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Bog i njegovi anđeli
Nauka o Bogu središnja je u Kur'anu. Poput Biblije, Kur'an pretpostavlja postojanje Boga i ne dokazuje ga. Bog je jedan i jedinstven, bez takmaca. On je dobar i svemoćan, kao što se vidi iz prirodnih pojava, koje su 'znaci' Božje moći i njegove dobrostivosti. Premda Kur'an uči da Bog posvuda vlada, ipak naučava i čovjekovu odgovornost.

Kur'an naučava da Bogu pripadaju najljepša imena i razvitkom islama Božja su imena počela igrati važnu ulogu. Nastalo je devedeset i devet imena, koja se izgovaraju dok se vjernik služi molitvenom brojanicom. Među najvažnija imena dolaze: 'Veliki', 'Milostivi', 'Božanski'.

Kur'an snažno potvrđuje postojanje anđela, koji su Božji poslanici. Također vjeruje u postojanje duhovnih bića nazvanih jinn (džin) . Stvoreni su iz ognja a ne iz zemlje kao ljudi, a svrha im je služiti i štovati Boga. Buntovni džinovi nazivaju se demonima. Glavni demon je Iblis ili Sotona, kojem Bog dopušta da ljude navodi na zlo. Uz anđele, Bog je postavio i proroke da mu budu poslanici, počevši od Adama, pa preko Abrahama do Isusa, završivši s Muhamedom, 'pečatom' svih proroka.
Sretna knjiga - Internet trgovina