Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Termometar, Rimski gradovi, Knjižnica, Oblik zemlje, Zakonik, Dualizam, Crta (lenta) vremena, Meridijani i paralele, Suverenitet, Sige, Polja u kršu, Apostoli, Građa zemlje, Mjesec, Kameno doba, Ljudska prava, Reljef, Kompas, Jugendstil ili (Art Nouveau, Secesija, Art deco), Rimska republika, Komunizam, Republika, Glagoljaštvo, Temperatura, Sparta, Seoba naroda, Plemić, Moneri, Benediktinci, Rimska vojska, Plebejci, Jugo, Kršćanstvo, Prozirnost, Sila teža, Konzul, Obalni reljef, Faraon, Barbari, Socijalizam,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Ciklusi

Ciklusi oko nas

U osnovici života na Zemlji leži organska tvar koja se nalazi u stadijima
stalnih promjena počevši od njene sinteze autotrofnim organizmima
(iz anorganskih spojeva), ugradnjom i protokom kroz heterotrofne
organizme, te na nakon njihove smrti mikrobiološkom razgradnjom
ostataka ponovo do anorganskih komponenti.

Odvijanje života na Zemlji osiguravaju ciklusi  stvaranja, potrošnje i
kruženja organske tvari: produkcija, konsupcija, destrukcija.

Sretna knjiga - Internet trgovina