Ciklusi

Ciklusi oko nas

U osnovici života na Zemlji leži organska tvar koja se nalazi u stadijima
stalnih promjena počevši od njene sinteze autotrofnim organizmima
(iz anorganskih spojeva), ugradnjom i protokom kroz heterotrofne
organizme, te na nakon njihove smrti mikrobiološkom razgradnjom
ostataka ponovo do anorganskih komponenti.

Odvijanje života na Zemlji osiguravaju ciklusi  stvaranja, potrošnje i
kruženja organske tvari: produkcija, konsupcija, destrukcija.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr