Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Građa zemlje, Benediktinci, Oceani, Obitelj, Pad zapadnog rimskog carstva, Apostoli, Romantizam, Muzej, Geografska karta, Hramovi, Faraon, Mitologija, Helenizam, Mjerilo, Geološka doba, Tlak zraka, Vjetar, Katakombe, Grčki gradovi, Proročište, Demos, Holokaust, Atena, Metalno doba, Termometar, Sumračnica, Krški reljef, Glagoljaštvo, Krunidba, Jugo, Filipike, Piramide, Provincija, Senat, Oblik zemlje, Temperatura, Islam, Ponikve, Moneri, Sparta,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Gospodarstvo i kvaliteta okoliša
Štitimo okoliš bez okolišanja
 
U tvornici se proizvode različiti proizvodi. Za pokretanje postrojenja koristi se električna energija koja nastaje korištenjem snage vode, vjetra, izgaranjem fosilnih goriva, nuklearnoga goriva.
Sirovina je materijal od kojega se izrađuje proizvod.
Tijekom izrade nekog proizvoda u okoliš odlaze tvari koje ga onečišćuju. Čovjek bi trebao brinuti da onečišćavanje bude što manje. Onečišćavanjem okoliša ugrožavamo i svoje zdravlje.
 
Više koristiti prirodne izvore energije koji se sami obnavljaju: vjetar, Sunce
Smanjiti korištenje izvora energije koji se ne mogu obnavljati: nafte, ugljena
Podizati spalionice smeća
Graditi reciklažna dvorišta
Ugrađivati pročišćivače zraka u industrijske dimnjake
Graditi uređaje za pročišćavanje otpadnih voda gradova i industrija.
Graditi tvornice izvan naseljenih područja
Sretna knjiga - Internet trgovina