Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Katakombe, Jugo, Seoba naroda, Krunidba, Obalni reljef, Mitologija, Feudalizam, Faraon, Pokrštavanje, Klif, Suverenitet, Inkvizicija, Prozirnost, Pismo, Genocid, Gotika, Romanizacija, Plašt, Građa zemlje, Župan, županije, Komunizam, Drugi svjetski rat, Helenizam, Rimsko graditeljstvo, Temperatura, Oceani, Računalo, Padaline, Kralj, Kompas, Knez, Republika, Klasicizam, Rimska vojska, Mora, Hramovi, Ratni zločini, Predromanika, Republikanizam, Benediktinci,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Jednoliko kretanje po pravcu
Jednoliko pravolinijsko kretanje ili jednoliko kretanje po pravcu je kretanje tijela bez ubrzanja. Tijelo se kreće uvijek istom brzinom i tokom čitavog puta prevaljuje uvijek jednake puteve.
 

Formula za brzinu tijela tokom jednolikog pravolinijskog kretanja je:
 
 
 
 
Pomnožimo li jednačinu s nazivnikom dobijemo da je:

s=v × t
 

Uz to formula za vrijeme glasi:
 
 
 
 
 
 
Formula za s se može zaključiti i iz prikaza v-t grafika jednolikog kretanja, gdje dobijemo lik pravougaonika ili kvadrata nakon prikazivanja dobivenih vrijednosti v u odnosu na t. Budući da se površina tih geometrijskih likova prikazuje proizvodom njihovih suprotnih stranica, tako i ovdje za traženi s možemo pomnožiti stranice v i t.
 

Formula za v dobije se iz s-t grafika, gdje se dobije lik trokuta, pa se tako i ta formula zaključi.
  • Pravac u s-t grafiku je je ravan što prikazuje da tijelo prevaljuje jednake puteve. Što je pravac nagnutiji na ordinatnu (y) osu, brzina tijela je veća jer tijelo brže prevaljuje veće puteve.
  • Pravac u v-t grafiku je zapravo ravna linija što pokazuje da je brzina uvijek jednaka.
Sretna knjiga - Internet trgovina