Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Diktator, Helenizam, Knez, Barbari, Planeti, Dualizam, Geografska karta, Župan, županije, Ledenjački reljef, Mjesec, Aerobni organizmi, Krški reljef, Predromanika, Pismo, Ratni zločini, Unitarijanizam, Arhiv, Obalni reljef, Kompas, Crta (lenta) vremena, Kameno doba, Bura, Klif, Arhiva, Oblik zemlje, Računalo, Perzija, Inkvizicija, Grčki gradovi, Kolonizacija, Kmet, Suverenitet, Rimski gradovi, Proročište, Konzul, Ban, Seoba naroda, Močvare, Kršćanski simboli, Anaerobni organizmi,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Plivačice na duge staze
Nisu samo ptice svjetske putnice. U potrazi za toplijim morima ili radi podmlatka neke ribe preplivat će pola svijeta. Većini će to biti prvo i posljednje putovanje.
 
Kao i među svim drugim živim bićima i među ribama ima vrsta koje više vole topliju klimu.
 
Kamo idu srdele

Budući da od ribe žive, ribari najbolje znaju gdje one najviše vole boraviti. Tako znaju da jata srdela i tuna dolaze u blizinu obale samo u toplije doba godine. Tuna zimu provodi u toplijim morima, a radi hrane ili mriješćenja* kreće u seobu preko oceana.

Ipak najpoznatije su i najzagonetnije seobe lososa i jegulja. Te ribe prevaljuju tisuće kilometara na putu iz mora u rijeke i potoke ili obratno.
 
 
Losos pamti okus iz djetinjstva

Odrasli losos živi u ledenim vodama Atlantskog i Tihog oceana, ali na svijet dolazi u hladnim rijekama i potocima Sjeverne Amerike, Europe i Azije. Dok žive u moru, lososi se hrane drugim ribama i rakovima, a krajem ljeta se radi mriješćenja sele u rijeke u kojima su se izlegli. Svaki losos točno pamti okus vode u rodnoj rijeci i nepogrešivo pronalazi mjesto svoga rođenja. Nagon povratka u njega je toliko snažan da ga ne mogu zaustaviti ni slapovi. Da bi stigao na cilj, uporno će skakati i po nekoliko metara uvis, sve dok slap ne preskoči.
 
Borba za potomstvo

Kad konačno stigne do mjesta gdje su se mrijestili njegovi roditelji, mužjak neko vrijeme miruje, a onda se počinje mijenjati - leđa mu se grbe, gornja čeljust savije, a zubi izrastu toliko da mu zatvore usta pa se više ne može hraniti.

Sada je spreman za bespoštednu borbu sa suparnicima oko prava na podmladak. Pobjednik stječe pravo na udubinu u šljunku u koju ženka polaže jaja, a mužjak mliječ.
 
Putovanje s kojeg nema povratka

Većina lososa odmah nakon mriješćenja ugine. Neki pak stradaju na povratku u more, a nemalo ih završi kao plijen grabežljivaca. Iz ikre* se u proljeće izlegu mladi. Kad odrastu, spuštaju se rijekom u more, gdje žive tri do pet godina, da bi se potom baš, kao i njihovi roditelji, pod utjecajem snažnog nagona vratili na mjesto rođenja.
 
 
Ima li čudnije ribe

Jedna od neobičnijih riba svakako je jegulja. To zmijoliko stvorenje veći dio života provede u slatkoj vodi, ali kada dođe vrijeme mriješćenja, seli se iz europskih i sjevernoameričkih rijeka u tisuće kilometara udaljeno Sargaško more* u Atlantskom oceanu. Ondje u velikim dubinama polaže ikru i nakon toga ugiba. Kada se izlegu, jegulje su prozirne i nalikuju listovima. Postupno se dižu prema površini, a nakon 3 godine, nošene morskim strujama, kreću na put prema rijekama.
 
Zmijolika riba spretno se giba
 
Kada stignu do ušća, preobražavaju se u odrasle jegulje - tijelo im se izduži, narastu im peraje i ljuske. Ženke nastavljaju putovanje rijekom, a mužjaci ostaju na ušću. Putujući uzvodno, i one kao i lososi svladavaju brojne prepreke, ali ne da bi se mrijestile, već da bi u rijeci živjele. Noću se hrane puževima, ličinkama kukaca i malim ribama, a danju miruju zakopane u pijesku ili između stijena. Nakon petnaest godina vraćaju se u more. Kako bi stigla do njega, jegulja čak, ako mora, puže po tlu poput zmije, ali samo u kišnim noćima kada joj blato olakšava kretanje. 
 
* Ikra - riblja mrijest (riblja jajašca)
* Mriješćenje - razmnožavanje riba. Ženke u vodu izbacuju tisuće jajašaca (ikra), na koja mužjak ispusti sjeme (mliječ) i tako ih oplodi. Iz oplođenih jajašaca razvijaju se mlade ribe (mlađ).
* Sargaško more - more usred Atlantskog oceana, okruženo morskim strujama. Tu je voda mirna, a velik dio površine pokriva sargasum - alga smeđe boje koja pluta u vodi.
 
Pripremila: Maja Kraš

Učimo latinski
Tuna - latinski: Thynnus thynnus
Losos - latinski: Salmo salar
Jegulja - latinski: Anguilla vulgaris
Sretna knjiga - Internet trgovina