Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Gotika, Jame, Mjesec, Prozirnost, Mezopotamija, Padaline, Barbari, Atmosfera (zračni omotač), Legenda, Aerobni organizmi, Romantizam, Rimska republika, Civilizacija, Zvijezde, Klif, Egejske civilizacije, Sumračnica, Polja u kršu, Župan, županije, Predromanika, Kmet, Kršćanstvo, Mora, Arhiv, Planeti, Križarski ratovi, Eolski reljef, Kompas, Povijest, Provincija, Legija, Pučki tribuni, Globus, Grčka mitologija, Mjerilo, Svemir, Helenizam, Geografska karta, Glagoljaštvo, Špilja,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Bura
Bura vrlo je jak vjetar, koji povremeno puše osobito u hladnije doba godine u sjevernom dijelu istočne obale Jadranskog mora, a i u nekim drugim krajevima na Zemlji. Bura puše s kopna prema moru. Potrebna su dva uvjeta za nastanak bure: dotok hladnog zraka sa sjevera ili sjeveroistoka, te planinska prepreka okomita na tok zraka. Hladni zrak koji dođe do planine penje su uz planinsku prepreku na navjetrinskoj, a na spušta na zavjetrinskoj strani. Prelaženje zraka preko prepreke kod jakih bura odvija se u hidrauličkom režimu strujanja koje završava hidrauličkim skokom. Hidraulički režim strujanja omogućuje ubrzavanja vjetra i na uzlaznoj i na silaznoj strani, čime se nadolazećem toku zraka znatno povećava brzina. 
Sretna knjiga - Internet trgovina