Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Mora, Kompas, Prvi svjetski rat, Crta (lenta) vremena, Meridijani i paralele, Klif, Barbari, Civilizacija, Temperatura, Geološka doba, Benediktinci, Jugendstil ili (Art Nouveau, Secesija, Art deco), Ponikve, Morske struje, Suverenitet, Ratni zločini, Anaerobni organizmi, Stanica, Seoba naroda, Polovi, Islam, Jezgra, Olimpijske igre, Republika, Rimski gradovi, Obalni reljef, Svemir, Plebejci, Geografska karta, Plašt, Obitelj, Kameno doba, Holokaust, Rimska republika, Feudalizam, Močvare, Unitarijanizam, Salinitet, Piramide, Padaline,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Respiracija
Prilikom fotosinteze stvaraju se šećeri. Energija se iz šećera oslobađa u procesu respiracije (inverzan fotosintezi), koji je jedinstven za čitav živi svijet:

Cn(H2O)n + nO2 -------> nCO2 + nH2O
 
Respiracija je, kao i fotosinteza složen enzimski proces. Stvara se toplotna i kemijska energija (koja se dalje koristi za druge životne procese posredstvom ATP-a). U nekim dijelovima biljke (jezgro ploda) nema dovoljno kisika, pa se odvija respiracija bez kisika (alkoholno vrenje- fermentacija - monosaharida). Primjer takvog oslobađanja energije jest alkoholno vrenje (fermentacija) glukoze:

C6H12O6 -----------> 2C2H5OH + 2CO2

Proces se odvija uz učešće oko dvadeset enzima. Alkohol koji se dobija vrenjem (fermentacijom) se sjedinjuje se kiselinama i tvori estere (esterifikacija), od kojih dolazi mirišljavost jabuke. Eteri su, također, derivati alkohola.

Monosaharidi polimeriziraju (polimerizacija glukoze),

nC6(H2O)6 ------> (C6H10O5)n + (n-1)H2O
 
Pri čemu nastaju polisaharidi. Jedan od njih je i celuloza, koja gradi staničen omotače starijih stanica. Prezrela jabuka je brašnjava, jer tvrđi celulozni omotači onemogućavaju oslobađanje slatkog staničnog soka. Kuhanjem se taj sok oslobađa.

Polazeći od promjena u plodu jedne jabuke uspjeli smo objasniti neke osnove najvažnijih biljnih i životinjskih kemijskih procesa. Za biljni i životinjski metabolizam važni su još mnogi drugi složeni procesi u kojima kruži energija. U njima se javlja puno važnih spojeva. Sve to čini biljni i životinjski metabolizam veoma obimnom i važnom oblasti kemije.
 
Sretna knjiga - Internet trgovina