Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Ljudska prava, Atena, Romantizam, Filipike, Republika, Romanika, Morske struje, Krunidba, Delta, Kršćanski simboli, Knez, Personalna unija, Rimska vojska, Temperatura, Ledenjački reljef, Legija, Unitarijanizam, Seoba naroda, Sige, Suverenitet, Mitologija, Arapska kultura, Senior, vazal, Helenizam, Drugi svjetski rat, Katakombe, Arhiva, Meridijani i paralele, Hramovi, Koncentracijski logor, Holokaust, Republikanizam, Imperijalizam, Termometar, Reljef, Geološka doba, Ponikve, Polovi, Atmosfera (zračni omotač), Apostoli,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Kretanje
Kretanje nekog tijela najjednostavnije možemo definisati kao promjenu položaja tog tijela u prostoru tokom vremena. Svako se kretanje dešava uslijed djelovanja sila, iako same sile nije nužno uzeti u obzir da bi se naučno analiziralo kretanje.

Da bismo u potpunosti opisali kretanje nekog tijela, potrebno je znati njegov zakon puta, iz čega se može dobiti putanja te zakon brzine i ubrzanja.
 

Grana mehanike koja detaljno pručava kretanje se zove kinematika.
Svako kretanje i njegove značajke se po potrebi mogu razložiti na komponente po osim u nekom po volji definisanom koordinatnom sistema. Tako se ukupni radijvektor položaja tačke može u Kartezijevom sistemu razložiti na komponentne x, y i z ili koordinate položaja, vektor brzine na komponente , Vx, Vy, Vz i itd.

Radi boljeg razumijevanja kretanja i s njim povezanih pojmova, ovdje je izloženo nekoliko specifičnih slučajeva:
  • Jednoliko kretanje po pravcu
  • Jednoliko ubrzano kretanje po pravcu
  • Slobodni pad
  • Vertikalni hitac
  • Horizontalni hitac
  • Jednoliko kretanje po kružnici
  • Jednoliko ubrzano kretanje po kružnici
Sretna knjiga - Internet trgovina