Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Apostoli, Republikanizam, Ponikve, Mitologija, Republika, Socijalizam, Rimski gradovi, Romantizam, Kompas, Aerobni organizmi, Pokrštavanje, Bura, Špilja, Anaerobni organizmi, Helenizam, Estuarij, Kmet, Plebejci, Islam, Legija, Heleni (Grci), Klasicizam, Vjetar, Jame, Temperatura, Morske struje, Arapska kultura, Suverenitet, Filipike, Feudalna davanja, Grčki gradovi, Močvare, Zvijezde, Helenizam, Demos, Atena, Meridijani i paralele, Barbari, Građa zemlje, Plima i oseka,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Kinetička energija
Kinetička energija je energija koju tijelo dobiva kretanjem. Ona zavisi od mase tijelo i brzine kojom se to tijelo kreće. Što je veća brzina i masa, to je veća kinetička energija tog tijela tj. masa tijela i brzina kojom se to tijelo kreće su proprcionalne veličine kinetičkoj energiji. Kinetička energija je podvrsta mehaničke energije. Mehanička energija se dijeli na kinetičku i potencijalnu energiju.
 

Oznaka u fizici za kinetičku energiju je E k. Ako je oznaka za masu m, a za brzinu v, onda znači da je formula za kinetičku energiju:
Ova formula važi samo za tijela koja se kreću manjom brzinom od brzine svjetlosti.

Pošto je jedinica za masu 1 kg, a za brzinu
 
 
 
znači da je jedinica za kinetičku energiju
 

Pošto je jedinica za silu 
 
 
 
 
 
znači da je jedinica za energiju Ek=Nm.

Pošto je jedinica za izvršeni rad i za sve ostale oblike energije 1 J=1 Nm (jedinica je dobila ime po engleskom fizičaru Jamesu Prescottu Jouleu), znači da je jedinica za kinetičku energiju 1 J, čime je dokazano da je kinetička energija, jedan oblik energije.

Kinetička energija, kao i sve druge ne može nastati niti nestati nijednim čovjeku poznatim načinom. Ona samo mijenja svoje stanje i prelazi iz jednog oblika u drugi, o čemu govori Zakon o održanju energije. 
Sretna knjiga - Internet trgovina