Kinetička energija
Kinetička energija je energija koju tijelo dobiva kretanjem. Ona zavisi od mase tijelo i brzine kojom se to tijelo kreće. Što je veća brzina i masa, to je veća kinetička energija tog tijela tj. masa tijela i brzina kojom se to tijelo kreće su proprcionalne veličine kinetičkoj energiji. Kinetička energija je podvrsta mehaničke energije. Mehanička energija se dijeli na kinetičku i potencijalnu energiju.
 

Oznaka u fizici za kinetičku energiju je E k. Ako je oznaka za masu m, a za brzinu v, onda znači da je formula za kinetičku energiju:
Ova formula važi samo za tijela koja se kreću manjom brzinom od brzine svjetlosti.

Pošto je jedinica za masu 1 kg, a za brzinu
 
 
 
znači da je jedinica za kinetičku energiju
 

Pošto je jedinica za silu 
 
 
 
 
 
znači da je jedinica za energiju Ek=Nm.

Pošto je jedinica za izvršeni rad i za sve ostale oblike energije 1 J=1 Nm (jedinica je dobila ime po engleskom fizičaru Jamesu Prescottu Jouleu), znači da je jedinica za kinetičku energiju 1 J, čime je dokazano da je kinetička energija, jedan oblik energije.

Kinetička energija, kao i sve druge ne može nastati niti nestati nijednim čovjeku poznatim načinom. Ona samo mijenja svoje stanje i prelazi iz jednog oblika u drugi, o čemu govori Zakon o održanju energije. 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr