Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Gotika, Građa zemlje, Krunidba, Reljef, Egejske civilizacije, Ustav, Crta (lenta) vremena, Barbari, Dualizam, Legija, Senior, vazal, Plemić, Padaline, Mezopotamija, Jame, Mora, Planeti, Perzija, Temperatura, Geološka doba, Faraon, Republikanizam, Romanika, Hramovi, Grčka mitologija, Pad zapadnog rimskog carstva, Kmet, Delta, Filipike, Župan, županije, Klif, Ratni zločini, Mjesec, Vrijeme, Mitologija, Klasicizam, Religija, Bratovštine, Kolonizacija, Plašt,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Mitoza
Veliki broj organizama može se razmnožavati aseksualno, mitozom. 
 
Međutim, postoji i veliki broj vrsta koje se mogu jedino razmnožavati spolnim putem, pomoću specifičnih stanica koje se razlikuju od somatskih stanica po sastavu genskog materijala i koje nastaju na specifičan način, procesom koji se naziva mejoza.

Dakle, u organizmu koji se razmnožava spolnim putem razlikujemo dvije vrste stanica; to su somatske ili tjelesne stanice i spolne stanice ili gamete. Somatske stanice sadržavaju određeni broj kromosoma koji je karakterističan za tu vrstu.

Primjerice, somatske stanice crvenog luka sadržavaju 16 kromosoma u diploidnom obliku. Ploiditet označava u koliko se kopija nalazi određeni kromosom u jednoj stanici. Naime, kromosomi se međusobno razlikuju po veličini, obliku i informacijama koje nose, a kromosome koji su iste dužine, koji imaju centromeru na istom mjestu te isti uzorak pruga koje su vidljive nakon bojenja određenim bojama nazivamo homologni kromosomi ili homolozi. U diploidnim stanicama organizma postojat će 2 homologna, odnosno istovjetna kromosoma, u triploidnim tri, u tetraploidnim četiri i td. U već spomenutoj somatskoj stanici luka postojat će 8 homolognih parova kromosoma. Iznimka od pravila homolognih kromosoma životinjskih pa time i ljudskih tjelesnih (somatskih) stanica je jedan par kojeg čine dva različita kromosoma: X i Y. Žena ima par homolognih kromosoma (XX), ali muškarac ima jedan X i jedan Y kromosom (XY). Budući da određuju spoj jedinke, X i Y kromosomi su nazvani spolni kromosomi (gonosomi). Svi ostali kromosomi se nazivaju autosomi. U ljudskim somatskim stanicama, koje imaju 46 kromosoma, svaki kromosom ima svoj par, pa govorimo o 22 para homolognih tjelesnih kromosoma i jednom paru spolnih kromosoma. Ploiditet neke stanice označava se malim slovom n ispred kojeg je broj koji označava broj homolognih kromosoma prisutan u stanicama. Tako se diploidne stanice označavaju kao 2n (dva homologna kromosoma), triploidne 3n (tri homologna kromosoma), tetraploidne 4n (četiri homologna kromosoma), a ukoliko stanica sadržava samo jednu kopiju svakog kromosoma, tada se govori o haploidnoj stanici i što se označava kao n.

Za spolne je stanice karakteristično da sadržavaju samo jednu kopiju kromosoma, odnosno, haploidne su. Spolne stanice (gamete) čovjeka, spermij i jajašce, imaju 23 kromosoma (n = 23). Svih 23 kromosoma će se međusobno razlikovati po veličini, obliku i svojstvima koje nose, dakle, ni jedan kromosom neće imati svoj homologni par.

Spajanjem dviju gameta (npr. ženske jajne stanice i muškog spermija) s polovičnim brojem kromosoma nastati će zigota - stanica sa 46 kromosoma, odnosno 22 para tjelesnih i jednim parom spolnih kromosoma. Uzastopnim mitotskim diobama zigote nastaje niz stanica koje se diferenciraju (specijaliziraju za neku točno određenu funkciju) dok ne nastane organizam.

Samo određene somatske stanice mogu ući u redukcijsku diobu - mejozu, kojom će ponovno nastajati gamete. Dakle, mejoza kao proces rezervirana je za specifične somatske stanice, oogonije i spermatogonije. One, za razliku od svih drugih tjelesnih stanica, ulaze u redukcijsku diobu čiji je konačni rezultat dobivanje haploidnih, spolnih stanica (gameta).
Magali Claussner-Petit
"Seksualnost tinejdžera"
Ida Mati
"Glas za zemlje spas"
Sretna knjiga - Internet trgovina