Naslovnica
Vrati me korak natragKreativni učitelj - početna stranica
Odgovarajući pristup povijesti
Missy J. Kasbaum, Cushing Public Schools, Cushing, Oklahoma, SAD
 
Prikladno za dob od 7-12 godina.
 
SAŽETAK: Možda je jedna od najdubljih potreba svakog čovjeka potreba za osjećajem pripadanja, prihvaćanja i samopoštovanja. Da uvidimo kako naše postojanje ima nekog smisla, utjecaja i značaja. Mnoga mala djeca bore se s gubitkom takve sigurnosti. Povijest odražava dostignuća, stremljenja, neuspjehe drugih ljudi poput nas. Povezivanjem tih značajki, učenici se mogu potaknuti da nešto nauče od onih pojedinaca koji su živjeli prije njih i utjecali na vlastito okruženje. Oboružani tim znanjem, možda će biti bolje pripremljeni da prihvate odgovornost i učine svoj svijet boljim.
 
PREGLED:  Utjecaj i važnost povijesnih događaja često zbunjuju mlađe učenike budući da je postojanje njih samih u vremenu jako kratko. I samo objašnjenje pojma vremena uvodi učenika u jednu zamršenu dimenziju. Svi učenici znaju da su kazaljke na satu za svakoga iste, pa ipak oni mogu imati jedan „osjećaj” vremena koje se upravo „vuče” na predavanju, ili sasvim drugi, kada ono gotovo prohuji tijekom toliko željenih proljetnih praznika!? Do adolescentske dobi, većina učenika je doživjela da im „vrijeme jednostavno curi” ili su, s druge strane, imali osjećaj „vremena koje stoji”. Gotovo svakoj odrasloj osobi barem je jednom postavljeno pitanje koje počinje ovako: „Je li u vaše doba bilo....?” Podučavati povijest znači prodrijeti u pojam vremena i pojasniti njegov značaj, a i utjecaj na događaje. 

Jedna od značajki rizičnog učenika (definirali bismo ga kao učenika koji, mada ima odgovarajuće umne sposobnosti za usvajanje gradiva, možda neće sasvim odgovoriti zahtjevima tečaja te ga neće završiti) jest njegov osjećaj izdvojenosti. On/ona često pokazuje manjak uvida u svoje neposredno okruženje, vremensku uvjetovanost i svoju ulogu u društvu. Pokušavamo li prikazati sastojine povijesti učeniku koji ne može izaći na kraj sa sadašnjošću, mogli bismo naići na mnoge poteškoće. 

SVRHA:  Svrha ove vježbe je pomoći rizičnom učeniku da dobije uvid u svoje okruženje i mogućnost utjecaja na nj. Proučavanje pojedinaca i društava pomoći će učeniku da razvije razumijevanje o razlikama i sličnostima među ljudima dok su ovi tražili pustolovine, sigurnost i potčinjavanje njihovog okruženja. Ove značajke mogu učeniku pomoći pri razumijevanju vlastitog potencijala za vršenje utjecaja na svoje okruženje, razvijanje poštovanja prema postignućima drugih i izgrađivanja vlastitog identiteta i samopoštovanja.
 

CILJEVI: 
Učenici će biti sposobni:
 
1.  Utvrditi prema datumu, utjecaju i fazi razvoja Hrvatske barem tri velika izuma, otkrića, slavne osobe, ili događaja. (Ruđer Bošković, Nikola Tesla, seoba Hrvata, domovinski rat...)
 
2.  Utvrditi prema imenu, dostignuću i utjecaju predsjednike i/ili ključne povijesne ličnosti od njihova rođenja do danas.
 
3.  Utvrditi prema imenu, postignuću i utjecaju predsjednike i ključne povijesne ličnosti od datuma rođenja njihovih roditelja do rođenja odnosnog učenika. (Postupak se može nastaviti do baka i djedova)
 
4.  Utvrditi potrebne uvjete (dob, mjesto stanovanja, itd.) za pojedince koji traže i obnašaju javne funkcije.
 
AKTIVNOSTI: 
 
1.  Često će se rizičnom učeniku građanski vođe i vladini službenici činiti nedostupni – kao da predstavljaju svijet umnogome različit od svijeta takvog učenika. Te prepreke moraju se ukloniti kako bi se pokazale „obične ljudske značajke” ljudi na vlasti. Organizirajte posjete vladinih službenika, zakonodavaca i drugih javnih djelatnika gdje će se ovi upoznati s učenicima i odgovarati na njihova pitanja. Iznesite im i takve podatke kao što su podrijetlo, obrazovanje, promjene koje su mogli doživjeti u životu, profesionalni uspjesi i osobni ciljevi. Većina osoba spremna je otvoriti se učenicima, kako bi ovi mogli uvidjeti slabosti i načine nadilaženja prepreka u svrhu postizanja ciljeva i uspjeha.
 
1.  Vezano uz gornje aktivnosti, neka učenici istraže neke izbore u kojima je samo nekoliko glasova odredilo ishod izbora.
 
2.  Učenicima zadajte da načine rodoslovno stablo, uključujući pra, pra, pra roditelje, ako je moguće.
 
U odnosu na gornju aktivnost, neka učenici povuku vremensku poveznicu između vremena rođenja predsjedničkih kandidata i vremena rođenja članova svoje šire obitelji.
 
Nastavite gornju analizu s drugim značajnim pojedincima, otkrićima i događajima. 
 
3.  Neka učenik izabere jednu osobu iz svog rodoslovnog stable i napiše sastavak poput dnevnika s osvrtom na to koji su pojedinci, otkrića i događaji imali nekakvog utjecaja na njegov život. Kako bismo proširili tu aktivnost, dobro je porazgovarati i s nekim rođakom, ako je moguće.
 
Razgovarajte s mlađim djetetom. Učenici trećeg (3.) i četvrtog (4.) razreda vrlo su otvoreni i nesputani. Učenik bi trebao dobiti uvid u to kako se predodžba o vremenu mijenja prema dobi neke osobe. Ova se aktivnost može proširiti ili obrnuti tako da razgovarate s nekom starijom osobom.
 
 4. Neka učenik „promijeni” vlastitu vremensku odrednicu „klizanjem” datuma svog rođenja unatrag ili unaprijed deset (10) godina. Neka učenik predvidi promjene u načinu odijevanja, aktivnostima, ciljevima u karijeri, itd.
 
Neka učenik izloži vlastito viđenje nekog vjenčanja i neke obitelji. Može npr. pokušati predvidjeti događaje, otkrića i izume koje bi mogao doživjeti tijekom svojega života.
 
Gornja aktivnost može se projicirati za predviđanje godine kada će učenik postati djed/baka i predviđanja mogućih događaja.
 
5. Kada pogledaju film „It's A Wonderful Life” (Život je divan), zadajte učeniku da pronađe neki događaj u svom životu kada bi izostanak sa životne scene samog tog učenika promijenio ishod rečenog događaja. Ovo se može učiniti jedino ako je učitelj prisan sa svojim učenicima budući da mnogi rizični učenici osjećaju da nisu vrijedni poštovanja te mogu ovakvu priliku iskoristiti da takav osjećaj pojačaju. Prema tome, to je aktivnost koju treba uraditi uz nadzor takvog učenika.
 
POTREBNA SREDSTVA/MATERIJALI: Aktivnosti u ovoj vježbi ne zahtijevaju dodatne materijale ili tekstove, već samo upute učitelja. Kod predstavljanja bilo kakvih materijala rizičnim učenicima važno je postojanje dubokog razumijevanja i prisnog odnosa između učenika i učitelja te pravovremenog predstavljanja koncepata, aktivnosti i informacija. Neke ideje popisane su u nastavku kako bi vam pomogle osmisliti vlastite:
 
Film:  „Život je divan”, sa Jamesom  Stewartom i Donnom Reed, iz 1940-tih godina.
Jadranka Žderić
Medijska kultura djece i mladih
Mogućnosti i ograničenja
19,5 × 24,5 cm, 256 stranica;
meki uvez, cijena 120 kn

  • Teorijska razmatranja
  • Upoznavanje s hrvatskom i svjetskom praksom
  • Metodičke radionice (velika škola pripreme školskih tiskovina)
  • Savjetovališta za roditelje i učitelje
  • Ogledni tekstovi novinara, književnika...

Davno je Jan Amos Komensky u svojem djelu Didactica Magna napisao: Da bi se sve lakše pamtilo, čula trebaju raditi što više. Na primjer: sluh valja stalno povezivati s vidom, govor s rukom, ne samo na taj način što ćemo pričati ono što trebaju znati da bi im ušlo kroz uši, već što ćemo i slikati da bi im se stvari mogle kroz oči stisnuti u pamet. Ljude valja učiti, do najveće moguće mjere, da svoje znanje ne crpu iz knjiga, već da proučavaju nebo i zemlju, hrastove i bukve, tj. da proučavaju i ispituju same stvari, a ne tuđa zapažanja o stvarima.

Vrijedi li ta njegova preporuka i danas u informatičkom vremenu kad kola nevjerojatan broj informacija i nudi se niz gotovih rješenja? Omogućuju li društvene okolnosti sporo, postupno učenje koje će odgovarati čovjekovoj prirodi, odnosno pojedinoj njegovoj razvojnoj fazi te koja je pozicija škole u tim brzim društvenim promjenama.

Autorica tako pokušava otkriti na koji način suvremeni mediji (tiskovine, televizija, internet, kompjutorske igre.) utječu na proces učenja te komunikaciju tzv. starim medijima (knjiga, muzej.). Ovo je pokušaj otkrivanja metodičkih načina spajanja komunikacije raznovrsnim medijima poštujući sve pozitivne razvojne aspekte, ali i upozoravajući na potrebu zaštite djece i učenika od raznovrsnih oblika zloporaba.

[Ulomci iz recenzije Dragutina Lučića]
Propitujući vještine i strategije medijskog školovanja, blagotvoran, ali i razoran utjecaj, osobito elektroničkih medija - televizije i interneta - na razvoj djece, autorica postavlja niz suvislih moralnih, odnosno praktičnih pitanja na koja nudi i isto toliko socijalno odgovornih odgovora ponajprije upućenih roditeljima i učiteljima, a onda, dakako, na način primjeren njihovoj dobi, i djeci.

Pred nama je elaboracija koja nije tek puko izolirano teoretiziranje o medijima i sentimentalno zdvajanje nad sudbinom slabih i nejakih, nego smireno promišljanje koje ni u jednom jedinom trenutku ne zaboravlja da se krize, poteškoće, nesporazumi, negacije mogu i imaju razriješiti u socijalno odgovornoj praksi.

kolumnist:
Goran Marjanović
Goran i gosti
kolumnist:
Maja Matković
Mama Maja mirotvorac
Znam što želim
Sretna knjiga - Internet trgovina