Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Provincija, Sumračnica, Ljudska prava, Polja u kršu, Piramide, Karolinzi, Stanica, Kompas, Kmet, Legija, Plašt, Hramovi, Ratni zločini, Diktator, Sparta, Arapska kultura, Kršćanstvo, Rimsko carstvo, Grčka mitologija, Klif, Predromanika, Barbari, Personalna unija, Litosferne ploče, Helenizam, Perzija, Povijest, Barbari, Plemić, Feudalizam, Religija, Crta (lenta) vremena, Termometar, Mjesno i pojasno (zonsko) vrijeme, Grčki gradovi, Prvi svjetski rat, Pokrštavanje, Datumska granica, Kršćanski simboli, Kora,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Geografska karta
Na geografskim kartama su prikazani veći ili manji dijelovi nekog područja Zemlje (mogu biti krupnog, srednjeg i sitnog mjerila).

Vrste geografskih karata:
- opće geografske karte – prikazuju osnovne konture kopna i mora, reljef kopna i dubinu mora, rječnu mrežu, granice država, naseljena mjesta i komunikacije.
- specijalne geografske karte – ekonomske, geološke, političke, meteorološke, oceanografske, historijske, arheološke, morfološke, agrarne, industrijske, prometne
- prometne geografske karte – autokarte, pomorske, željezničke, poštanske i telekomunikacijske, zračnog prometa, karte cjevovoda, gradskog prometa, komb. prometa.

Što dobra autokarta mora imati? Preciznost i aktualnost, te daljina u km, uspon u promilima, visinu prijevoja, tunele, vijadukte, trajekte, benzinske pumpe, svratišta, hoteli, vidikovci, parkirališta.
Sretna knjiga - Internet trgovina