Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Računalo, Grčka mitologija, Heleni (Grci), Dualizam, Geološka doba, Prosvjetiteljstvo, Republikanizam, Škrapa, Jugendstil ili (Art Nouveau, Secesija, Art deco), Religija, Vrijeme, Predromanika, Stanica, Diktator, Padaline, Kršćanstvo, Muzej, Gotika, Sila teža, Helenizam, Tlak zraka, Knez, Helenizam, Globus, Svemir, Senior, vazal, Litosferne ploče, Feudalizam, Obitelj, Suverenitet, Aerobni organizmi, Kolonizacija, Pokrštavanje, Personalna unija, Glagoljaštvo, Rimsko graditeljstvo, Sumračnica, Inkvizicija, Mjesec, Vjetar,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Zemnoalkalijski metali
Zemnoalkalijski metali (Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) čine drugu grupu. Ti elementi ulaze u sastav zemlje, a njihovi hidroksidi su jake lužine. Atomi zemnoalkalijskih metala imaju u vanjskoj ljusci dva elektrona. Da bi ostvarili elektronsku konfiguraciju najbližeg plemenitog plina, oni u spojevima predaju dva elektrona atomima drugih elemenata. Da bi se od atoma odvojila dva elektrona, treba utrošiti mnogo veću energiju od one koja je potrebna za odvajanje jednog elektrona kod atoma alkalijskih metala.
 
Prva energija ionizacije odgovara energiji koju je potrebno utrošiti da se iz atoma odvoji jedan elektron, pri čemu atom prelazi u ion sa jednim pozitivnim elementarnim nabojem. Druga energija ionizacije odgovara energiji koju je potrebno utrošiti da se od iona sa jednim pozitivnim elementarnim nabojem odvoji još jedan elektron, pri čemu nastaje ion sa dva pozitivna elementarna naboja. Energija ionizacije zemnoalkalijskih metala je oko 6 puta veća od energije ionizacije alkalijskih metala, pa su stoga zemnoalkalijski metali manje kemijski aktivni od alkalijskih metala.
 
Kemijska aktivnost u grupi raste s porastom rednog broja jer se tako u istoj grupi smanjuje energija ionizacije njihovih atoma. Talište zemnoalkalijskog metala uvijek je više od tališta susjednog alkalijskog metala u periodnom sustavu zato što u stvaranju metalne veze u kristalnim rešetkama zemnoalkalijskih metala sudjeluju dva elektrona, a kod alkalijskih metala samo jedan elektron.
 
Zemnoalkalijski metali u zraku se prevlače oksidnim prevlakama. S vodom i vlagom iz zraka reagiraju tako da nastaju odgovarajući hidroksidi i vodik. Od svih najstabilniji je berilij. Magnezij reagira tek s vrućom vodom, a kalcij i barij burno reagiraju i s hladnom vodom. Tako aktivni elementi mogu se naći u prirodi samo u spojevima od kojih su najvažniji karbonati magnezija i kalcija. Magnezit (MgCO3), dolomit (MgCa(CO3)2) I vapnenac (CaCO3) izgrađuju čitave gorske lance. Kalcij karbonat (CaCO3) kao mineral nalazi se u prirodi u raznim oblicima - kao vapnenac, mineral kalcit ili mramor. Također tvori sige u spiljama (stalaktite i stalagmite).
 
 
 
 
ZEMNOALKALIJSKI METALI
 

 
Sretna knjiga - Internet trgovina