Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Prosvjetiteljstvo, Vrijeme, Polja u kršu, Riječni (fluvijalni) reljef, Helenizam, Građa zemlje, Faraon, Reljef, Glagoljaštvo, Feudalna davanja, Perzija, Karolinzi, Republika, Grčki gradovi, Seoba naroda, Prvi svjetski rat, Mjerilo, Prozirnost, Mjesno i pojasno (zonsko) vrijeme, Bizant, Sila teža, Plemić, Pismo, Diktator, Knez, Arhiv, Provincija, Metalno doba, Mora, Kršćanstvo, Kora, Plašt, Rimsko graditeljstvo, Sparta, Planeti, Svemir, Civilizacija, Bura, Senior, vazal, Personalna unija,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Padaline
Padaline su oblici kondenzirane ili sublimirane vodene pare u zraku (kapljice vode, kristali leda ili pahuljice snijega, zrna tuče, zrnati snijeg, solika, sleđena kiša…) koji padaju na Zemljinu površinu.
 
U padaline se ubrajaju i produkti kondenzacije i sublimacije koji nastaju pri tlu, a to su rosa, inje, poledica i mraz. Padaline se dijele na tekuće i krute, kao i na one koje nastaju na tlu i one koje padaju iz oblaka. Imaju važnu ulogu jer osiguravaju vodu potrebnu za život ljudi, biljaka i životinja. Količina padalina na Zemlji iskazuje se u milimetrima (mm).
Sretna knjiga - Internet trgovina