Naslovnica
Upišite pojam ili ga odaberite među tagovima:
Povijesni izvori, Sumračnica, Globus, Kršćanski simboli, Jame, Rimska vojska, Aerobni organizmi, Apostoli, Reljef, Kmet, Ban, Barbari, Sila teža, Vrijeme, Planeti, Atena, Romantizam, Križarski ratovi, Arapska kultura, Tlak zraka, Kompas, Crta (lenta) vremena, Romanika, Eolski reljef, Krunidba, Grčka mitologija, Geološka doba, Polovi, Rimska republika, Egejske civilizacije, Plima i oseka, Pad zapadnog rimskog carstva, Oblik zemlje, Piramide, Romanizacija, Plebejci, Benediktinci, Katakombe, Republika, Povijest,
Vrati me korak natragSretna škola - početna stranica
Kip sv. Vlaha
Naselje se Janjina nalazi u unutrašnjosti južnodalmatinskog poluotoka, podno brda Gradine (244 m), 2 km od luke Drače na sjeveroistočnoj obali. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo i maslinarstvo. 

NA KOJEM SE JUŽNODALMATINSKOM POLUOTOKU NALAZI KIP SV. VLAHA?
____________________________
 
Dubrovačka vlada je u Janjini 1465. izgradila “Knežev dvor” s državnim grbom i kipom sv. Vlaha, tamnicom, oružarom, skladištem, stanom i uredom za kneza-kapetana. Iste godine osnovala je kapetaniju preko koje je vršila svoju upravnu, sudsku i administrativnu vlast. Nad ulazom u bivšu kneževu palaču uzidan je rustični reljef sa sjedećim likom sv. Vlaha.
 
 
 
ČEMU JE SLUŽIO KNEŽEV DVOR U JANJINI?
_____________________

U novije vrijeme povijesničari tvrde da Janjina nikada nije imala knežiju ni kneza. Prema zakonima Dubrovačke Republike Pelješac nikada nije imao knežiju. Knežiju i kneza imao je Ston, a na Pelješcu su još bile samo dvije kapetanije, i to u Janjini i Trstenici (Orebiću).
 
 

SUMNJAJU LI NEKI DA JE JANJINA IMALA KNEZA?
_______________________
 
Šetajući se Janjinom i Popovom Lukom,  po izgledu nekih kuća lako možete uočiti da  su  nekadašnji stanari i vlasnici bili  pomorski kapetani i brodovlasnici. Brodovi su im uglavnom nosili narodna imena  (Mir, Tri kralja,  Danica, Vjeran, Zvonimir, Ljubidrag, Cvijet, Ljubirod, Otac Niko, Mati Ane), a u doba hrvatskoga narodnog preporoda na prvom jarbolu vijali su hrvatsku zastavu. Plovili su  Sredozemljem i Crnim morem, Atlantskim oceanom, a kasnije u potrazi za poslom po svim morima svijeta. 
 
ČIME SU SE BAVILI MNOGI STANOVNICI JANJINE?
_____________________________
Vjekoslav Majer
"Grič u suncu, grič u sjeni"
Sretna knjiga - Internet trgovina