Naslovnica
Škola medijske kulture
Edukaciju edukatora (učitelji razredne nastave, profesori hrvatskoga jezika, knjižničari školkih knjižnica) je pokrenula izdavačka kuća Sretna knjiga, a uspješno je realizira Udruga Medioteka. Početnu podršku pružilo je Hrvatsko novinarsko društvo, MUO, niz stručnjaka iz različitih područja rada za djecu i mlade (novinari iz novinskih i televizijskih medija, dramski, plesni pedagozi, likovni umjetnici, vodeći muzejski pedagozi).

(tel. 4828-938, 4813-690, 4813-753, info@sretnaknjiga.hr)

Škola medijske kulture – odgoj u skladu s brzim promjenama

S obzirom na brze promjene na području medija u kojima se ogleda mnoštvo društvenih promjena i utjecaja, postoji potreba za sustavnom izobrazbom učitelja. Osnovna je nakana pridonositi kvaliteti njihova stručnoga usavršavanja te na taj način odgoju i obrazovanju u skladu s brzim promjenama u suvremenom svijetu.

Medijska kultura je dio nastavnoga predmeta hrvatski jezik. No, svojom sveobuhvatnošću nalazi primjenu u nastavi svih ostalih predmeta. Budući da novoodobreni redoviti nastavni plan i program ističe korelativnu vezu između pojedinih nastavnih područja i predmeta, projekt kontinuirane izobrazbe dobar je pokušaj davanja konkretnih, praktičnih informacija prosvjetnim djelatnicima.

ODGOJ OSVIJEŠTENIH I ODGOVORNIH GRAĐANA

S obzirom na brze promjene na području medija postoji potreba za sustavnom izobrazbom učitelja, što pridonosi kvaliteti njihova stručnoga usavršavanja te na taj način odgoju i obrazovanju u skladu s brzim promjenama u suvremenom svijetu.

Time se nastoji utjecati na odgoj samostalnih osviještenih građana s pozitivnim stajalištem o svojim mogućnostima aktivne participacije u provedbi osobnih i profesionalnih ciljeva te odgojnih vrijednosti: otkrivanje hrvatskih nacionalnih, kulturnih vrijednosti u prošlom i sadašnjem vremenu te upute za daljnji razvoj, znanje o najnovijim spoznajama na području medijske kulture, izravno poticanje učenika na raznovrsne oblike izražavanja uz pomoć suvremenih medija, predusretanje negativnih posljedica,poticanje da se usvajaju svi vrijedni utjecaji na razvoj djece i mladih korištenjem suvremenih medija.

OD KNJIGE DO INTERNETSKE STRANICE I PORTALA

Tematska područja medijske kulture su raznovrsna (knjižnice, kazalište, muzeji, televizija, časopis za djecu/školski časopis, računalo). Cilj je kvalitetno povezati raznorodne medije te nas taj način osuvremeniti komunikaciju djece i mladih u školi, ali i u ostalim raznovrsnim okružjima unutar kojih komuniciraju. Cjelokupna izobrazba je koncipirana s visokim stupnjem praktične primjenjivosti i definiranim procesom povratne sprege.
Izravna metodička korist bit će niz uradaka koji su rezultat rada Škole medijske kulture: internetska stranica, razredne novine, zbirka predmeta, oplemenjeno estetesko uređenje škole, prezentacija rada na pokrenutom edukativnom portalu. Time se zadire u raznovrna područja kreativnoga stvaranja (literarno, dramsko, novinarsko, likovno).
Dio toga projekta koji će njima i njihovim učenicima pripomoći jest edukativni portal Medioteka s nizom odgojnoobrazovnih sadržaja. Namjena portala jest omogućiti primjenu suvremenih nastavnih aktivnosti, osamostaljivanje učenika u komunikaciji s nastavnim i izvannastvnim sadržajima.

OPĆE ODREDNICE ŠKOLE
a) Tijekom svakog edukativnoga ciklusa obrađuje se nekoliko tematskih područja propisanih redovnim nastavnim planom i programom: KNJIŽNICA, KAZALIŠTE, MUZEJI, RADIO, TELEVIZIJA,
ČASOPIS ZA DJECU (ŠKOLSKI ČASOPIS), RAČUNALO

•   Škola lutkarstva
•   Dramsko stvaralaštvo
•   Škola literarnoga stvaralaštva
•   Škola stripa
•   Škola novinarstva
•   Muzejske i školske zbirke
•   Računalo i televizija u nastavi, knjižnici

Navest ćemo same neke teme izvedene iz pojedinih područja:
•  web časopis,
•  edukativne igre,
•  dramske igre,
•  jezične interaktivne igre,
•  virtualni muzej,
•  komunikacija pokretom itd.
 
b) U svakom je ciklusu obvezno sudjelovanje u edukaciji primjene računala kako bi sadržaji mogli naći i svoj medijski produžetak.

Nakon sudjelovanja u obradbi pojedinih tema slijedi obrada:
INTEGRATIVNE TEME koja predstavlja ostvarivanje procesa PRENOŠENJA PORUKA, STVARALAČKIH URADAKA putem suvremenih medija (ČASOPISI, INTERNETSKA STRANICA, CD).

Poticaji su prezentirani putem komunikacije s:

ČASOPISOM,
IZRAVNOM KOMUNIKACIJOM S PREDAVAČIMA,
SADRŽAJIMA NA EDUKATIVNOM PORTALU.

Svi su sadržaji praktično primjenjivi u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima (literarne, novinarske, dramske, lutkarske, likovne, knjižničarske I srodne družine).

CILJEVI

Područje
Razvijanje kvalitete građanskoga odgoja.

Zaštita i unapređenje prava djece.

Poticanje političke participacije ili inicijativa u zajednici.

● Trenutna primjena nakon izvršene edukacije, objava rezultata i uradaka putem suvremenih medija (dostupnost svim korisnicima); iznimno visok stupanj praktične provedivosti i primjene u nastavnoj praksi.

● Praktična primjena u školama, knjižnicama, kulturnim centrima za odgoj i obrazovanje mladih, slobodno vrijeme.

● Objava svih radionica u obliku priručničkog izdanja i u digitalnom obliku (CD), prezentnost i provjerljivost postignuća potaknutih ostvarenom edukacijom.

● Edukacija edukatora (učitelji razredne nastave, stručni suradnici u školama, knjižničari školskih i gradskih knjižnica).

● Povezivanje rada raznovrsnih ustanova –

osnovne škole (razredna nastava, knjižnice i stručne službe)
Muzeji grada Zagreba
Zavičajni muzeji u Hrvatskoj
Kazališta
Udruge
Športska društva

● Na taj se način stvara stvarna pozitivna slika o mogućnosti koordiniranoga i usklađena međusobna djelovanja i rada različitih institucija te povećava učinkovitost rada svakog pojedinog subjekta.

● Kroz integrativni pristup povezivanje raznovrsnih sadržaja u jedinstven informativni sklop koji pruža raznovrsne oblike prenošenja poruka o gradu Zagrebu i Hrvatskoj. Sve su poruke povezane izravno i neizravno s nastavnim sadržajima.

● Izravno poticati učenike na izražavanje uz pomoć suvremenih medija, predusretanje negativnih posljedica.

● Tijekom procesa otkrivanja uključivanje obitelji i šire društvene sredine.

EDUKATIVNI PORTAL - MEDIOTEKA

Sastavni dio toga projekta koji će pomoći učiteljima i njihovim učenicima jest edukativni portal koji će sadržavati niz odgojnoobrazovnih sadržaja. Namjena portala je omogućiti primjenu suvremenih nastavnih aktivnosti (rasprava, projektna nastava), osamostaljivanje učenika u komunikaciji s nastavnim sadržajima. Uz neke, u svjetskoj metodičkoj praksi uobičajene načine internetske edukacije (zbirke zadataka, prikazi nastavnih aktivnosti – pokusi, istraživanja, edukativne igre), navest ću samo neke primjere koji će biti izravni poticaj kojima je cilj podstaći razvoj inovativnijih oblika rada (web časopis, edukativne igre, dramske igre, jezične interaktivne igre, virtualni muzej, škola stripa...).

Na taj način računalo pridonosi podizanju kvalitete redovne nastave, izvannastavnih aktivnosti, demokratizaciji nastavnoga procesa, izravnom odnosu učenika i čitave obitelji u procesu učenja.

Nakon održanih edukativnih ciklusa (prvotno je definirano da će edukacija trajati tijekom dvije godine) slijedi niz aktivnosti koji će sudionici škole provoditi na svojim radnim mjestima. Na svaki sljedeći ciklus dolazi se s uradcima nastalim u tom vremenskom interugnumu.

Sastavni dio toga projekta koji će njima i njihovim učenicima pripomoći jest edukativni portal koji će sadržavati niz odgojnoobrazovnih sadržaja. Namjena portala je omogućiti primjenu suvremenih nastavnih aktivnosti (rasprava, projektna nastava), osamostaljivanje učenika u komunikaciji s nastavnim sadržajima. Uz neke, u svjetskoj metodičkoj praksi uobičajene načine internetske edukacije (zbirke zadataka, prikazi nastavnih aktivnosti – pokusi, istraživanja, edukativne igre), navest ću samo neke primjere koji će biti izravni poticaj kojima je cilj podstaći razvoj inovativnijih oblika rada (web časopis, edukativne igre, dramske igre, jezične interaktivne igre, virtualni muzej, škola stripa...).

Na taj način računalo pridonosi podizanju kvalitete redovne nastave, izvannastavnih aktivnosti, demokratizaciji nastavnoga procesa, izravnom odnosu učenika i čitave obitelji u procesu učenja.

U svakom je ciklusu obvezno sudjelovanje u edukaciji primjene računala kako bi sadržaji mogli naći i svoj medijski produžetak.

Nakon sudjelovanja u obradbi pojedinih tema slijedi obrada:
TEMA predstavljenih u časopisu ili na portalu koja predstavlja ostvarivanje procesa PRENOŠENJA PORUKA, STVARALAČKIH URADAKA putem suvremenih medija (ČASOPISI, INTERNETSKA STRANICA, CD).

Poticaji su prezentirani putem komunikacije s:

ČASOPISOM,
IZRAVNOM KOMUNIKACIJOM S PREDAVAČIMA,
SADRŽAJIMA NA EDUKATIVNOM PORTALU.

Svi su sadržaji praktično primjenjivi u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima (literarne, novinarske, dramske, lutkarske, likovne, knjižničarske I srodne družine).

Egzemplarni primjeri s edukativnoga portala Medioteka
Portal Medioteka namijenjen je učenicima, učiteljima i roditeteljima. Svi oni mogu naći svoje edukativne sadržaje s ciljem pozitivna utjecaja na odgoj i obrazovanje djece i mladih. Portal je programiran tako da se na njemu s lakoćom mogu snalaziti osobe različita predznanja u radu s računalom.

EDUKATIVNI LISTIĆI
EDUKATIVNE IGRE
VIRTUALNI MUZEJ
WEB-ČASOPIS
WEB-KNJIGE
AUDIOPRIČE
LEKTIRA KOJA SE SLUŠA
KAZALIŠNE PREDSTAVE
GALERIJA FOTOGRAFIJA ŽIVOTINJA
WEB-ČASOPIS
KREATIVNI UČITELJI
STRUČNI TEKSTOVI
RASPRAVE
ODGOJNO-OBRAZOVNA POLITIKA

Vježbajmo zajedno
Znam što želim
Sretna knjiga - Internet trgovina