Početna stranica Pošalji email Verzija za ispis
Tulio Demetlika
Gradsko vijeće mladih u Gradu Labinu
Od debatnoga kluba, skate-parka do Hrvatskoga sabora

Gradonačelnik grada Labina Tulio Demetlika i gradska vlast godinama provode projekt uključivanja mladih u gradsku vlast. Od rasprave o problemima do rješavanja problema tada nije dug put.

NIČU DEBATNI KLUBOVI K'O GLJIVE POSLIJE KIŠE
Gospodine gradonačelniče, kako je sve počelo?
U srednjoj školi Mate Blažina Lucian Antonelić i Delfina Arapović pokrenuli su  radionicu debatnoga kluba. Učenici su u dva suprotstavljena tima raspravljali o nekoj temi i učili i prakticirali argumentiran govor, racionalnu raspravu i kulturu dijaloga. U debatnom se klubu razvijao timski rad, vještina govora, osnaživanje za javno iznošenje argumenata, poštovanje sugovornika. Radionica debatnoga kluba postala je dio projekta Labin − zdrav grad koji je Grad Labin pokrenuo prije jedanaest godina. S vremenom su zbog povećana zanimanja osnovana još dva debatna kluba u osnovnim školama.

Na rad debatnoga kluba nastavlja se i iskustvo norveškoga grada Sandnesa, ovogodišnjega europskoga grada kulture koji je pokrenuo komunikaciju s građanima − mladima za zemlje bivšega Balkana. Godine 2002. u sklopu projekta Labin − zdrav  grad osnovano je po uzoru na Norvešku − Gradsko vijeće mladih Grada Labina.  Labin − zdrav grad i Sandnes − zdrav grad 2006. potpisali su sporazum o zajedničkoj   suradnji.

GRADSKO VIJEĆE PREDSTAVLJA SVE MLADE!
Tko sve čini Gradsko vijeće mladih?
Gradsko vijeće ima statut. Njime upravlja predsjednik. Vijeće ima 21 vijećnika. Gradsko vijeće mladih čine predstavnici učenika naših dviju osnovnih škola, i to od 5. do 8. razreda i predstavnici srednje škole. Iz svakog razreda u školi bira se po jedan predstavnik u učeničko vijeće na razini škole, a svako učeničko vijeće bira po sedam članova u Gradsko vijeće mladih.

Mladi vijećnici sastaju se u svojim školama u kojima pripremaju aktivnosti, a   sjednice se održavaju  u Velikoj vijećnici Grada Labina u kojoj zasjeda i Gradsko vijeće. 

MLADI SUODLUČUJU, RODITELJI SE − PRIDRUŽUJU 
U kojim aktivnostima sudjeluje, o čemu odlučuje Gradsko vijeće mladih?
Vijeće donosi svoj program rada. Sjednice se održavaju kroz tematske sadržaje i prijedloge određenih projekata te vijećnička pitanja. Na proteklim sjednicama Gradsko vijeće mladih odlučivalo je uz ostalo o kvalitetnu obrazovanju  učenika, analiziralo provođenje slobodnog vremena mladih, provedene su ankete i raspravljalo se o problemu nasilja među mladima, a jedna sjednica posvećena je i  temi budimo ekograd.

Prema odluci Gradskog vijeća sagrađen je skate park, opremljen fotolaboratorij, učionica za organiziranje slobodnog vremena...

Posebno se trudimo uključiti roditelje u programe rada.

Programi se osmišljavaju isključivo u suradnji s mladima. Tako Labin ima 28 sportskih udruga. Poznat je međunarodni judo Turnir Labinske Republike. Mladi se bave rukometom, atletikom, brdskim biciklizmom i mnogim drugim sportovima, a aktivni su i u nizu drugih radionica. Primjer su radionice Labin − zdrav  grad i dr.
 
MLADI I ODRASLI − PARTNERI. U LABINU − MOGUĆE!
Koja je izravna korist od sudjelovanja mladih u gradskoj vlasti?
Mladi prihvaćaju odgovornost, doživljavaju gradsku upravu kao prijateljsko okružje koje je tu da im pomogne u ostvarivanju njihovih planova i potreba. Dobili su položaj partnera prema gradskoj upravi u dijelu aktivnosti namijenjenih mladima, ali i određenu odgovornost u njihovu ostvarivanju. 

Što planirate u suradnji s mladima?
Bavit ćemo se «Ranim pijenjem mladih«, a podloga za pripremu materijala anketa je o pijenju koju mladi vijećnici provode u svojim školama.

U Gradu Labinu osnovano je i Vijeće za komunalnu prevenciju radi sprečavanja svih negativnih pojava, posebno među mladima.    

Iscrpnije na www.labin.hr/lzg

Uspjesi i priznanja

Za svoj je rad Gradsko vijeće mladih grada labina dobilo i priznanje od   Vijeća Europe, Središnjeg državnog ureda za upravu i  Saveza udruge gradova i udruge općina za najbolju praksu u  komunikaciji i partnerskim odnosima.

Mladi vijećnici posjetili su Hrvatski sabor, a bili su i gosti u predsjednika Republike Stjepana Mesića.

Sudionici debatnog kluba u povodu obilježavanja Dana Europe u Ministarstvu  europskih integracija održali su debatu na engleskom jeziku, a posjetili su i gostovali s  debatama u brojnim institucijama u zemlji i inozemstvu.

» Danijela Martinović
Vesela Danijela voli tužnog klinca... malog princa!
»
Je li bolji HRT-ov show ili show NOVE tv?
»
Vesela Danijela voli tužnog linca - Malog princa
»
Sanja voli izreku - Nikad ne reci nikad
» Ivana Banfić
Mjesečno pročitam dvije knjige
»
Kad su djeca u pitanju, nema kalkulacija
» Tatjana Jurić
Volim se rolati, obožavam životinje
»
U djetinjstvu sam maštala da postanem daktilografkinja
» Danijela Martinović
Vesela Danijela voli tužnog klinca... malog princa!
» Edo Maajka
Za rap star, a za košarku toljaga!
» Ida Prester
(Ne)popularna cura! What!
» Branka Slavica
Kad bi Slavica bila predsjednica...