Početna stranica Pošalji email Verzija za ispis
Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih
Zagreb, Bukovačka 135,  01/48-28-938, info@medioteka.hr
 
Nagrade:
2009. Prema izboru za Vidi web top 100 za 2009. godinu portal udruge Medioteka je dobio nagradu "Najbolje u kategoriji - 10 najboljih hrvatskih stranica" u kategoriji "Znanost, obrazovanje, kultura" – www.medioteka.hr,
 
Cilj i svrha osnivanja Udruge je:
otkrivanje hrvatskih nacionalnih, kulturnih vrijednosti u prošlom, sadašnjem vremenu te otkrivanje smjernica za daljnji razvoj na području medijske kulture za djecu i mlade te u tom smislu razvijanje kvalitete građanskoga odgoja, zaštite i unapređenje prava djece.
U svrhu ostvarivanja cilja propisanog Udruga će obav­ljati sljedeće djelatnosti:
● Izravno poticanje djece i mladih na raznovrsne oblike izražavanja uz pomoć suvremenih medija.
● Poticanje usvajanja svih vrijednih utjecaja na razvoj djece korištenjem suvremenih medija.
● Pokretanje različitih oblika edukacije edukatora, djece i mladih koje trebaju pridonositi razvoju medijske kulture.
● Pokretanje internetskoga edukativnoga portala radi izravne komunikacije s djecom, mladima, njihovim učiteljima i obiteljima.
● Pokretanja humanitarnih inicijativa (npr. prikupljanje sredstava za edukaciju darovite djece, učitelja)
● Organiziranje i sudjelovanje u organizaciji edukativnih putovanja (škole istraživanja, fotografiranja, otkrivanja), članova udruge, sukladno posebnim propisima.
● Povezivanje rada raznovrsnih ustanova kao što su muzeji, škole i knjižnice, te suradnja sa tijelima uprave na lokalnom i državnom nivou.
 
Kontinuirane aktivnosti
 
1. Škola medijske kulture – odgoj u skladu s brzim promjenama
Edukaciju je edukatora (učitelji razredne nastave, profesori hrvatskoga jezika, knjižničari školskih knjižnica) pokrenula Udruga Sretna knjiga - Medioteka. Početnu podršku pružilo je Hrvatsko novinarsko društvo, MUO, niz stručnjaka iz različitih područja rada za djecu i mlade (novinari iz novinskih i televizijskih medija, dramski, plesni pedagozi, likovni umjetnici, vodeći muzejski pedagozi).
 
Zašto edukacija edukatora
S obzirom na brze promjene na području medija u kojima se ogleda mnoštvo društvenih promjena i utjecaja, postoji potreba za sustavnom izobrazbom učitelja. Osnovna je nakana pridonositi kvaliteti njihova stručnoga usavršavanja te na taj način odgoju i obrazovanju u skladu s brzim promjenama u suvremenom svijetu. Do sada su se održale dvije Škole medijske kulture. Prva u radioničnim prostorima MUO-a, a druga u prostorijama Dječjeg kazališta Dubrava.
 
Koncepcija škole
Medijska kultura je dio nastavnoga predmeta hrvatski jezik. No, svojom sveobuhvatnošću nalazi primjenu u nastavi svih ostalih predmeta. Projekt kontinuirane izobrazbe dobar je pokušaj davanja konkretnih, praktičnih informacija prosvjetnim djelatnicima. S obzirom na brze promjene na području medija postoji potreba za sustavnom edukacijom učitelja čime se pridonosi kvaliteti njihova stručnoga usavršavanja te na taj način odgoju i obrazovanju u skladu s brzim promjenama u suvremenom svijetu. Time se nastoji utjecati na odgoj samostalnih osviještenih građana s pozitivnim stavom prema svojim mogućnostima aktivne participacije u ostvarivanju osobnih i profesionalnih ciljeva, odgojnih vrijednosti.
Ako želite sudjelovati u radu škole, pridružite nam se! Dobrodošli!
 
2. Web-časopis
Nek postane sastavni dio odrastanja i sazrijevanja djece i mladih.
ZVRK – web-časopis (za učenike od 12 – 18 godina)
 
WEB-ČASOPIS ZVRK – BESPLATAN PUT U UČENJE I ZABAVU
2009. godine, predstavljen je po prvi puta u Hrvatskoj web-izdanje školskog časopisa za djecu i mlade. Web-časopis sadrži tekstove o svijetu zabave, životu u školi i obitelji, nastoji pomoći u odrastanju i sazrijevanju. Iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec na portalu Udruge Medioteka www.medioteka.hr, susrest ćete se s mnoštvom atraktivnih sadržaja za učenje i zabavu – potpuno besplatno!
Novinski medij postaje nezaobilazan izvor informacija neovisno o tome radi li se o tiskanom obliku ili informiranju putem internetskih stranica, portala. Elektronička komunikacija povećava brzinu protoka informacija. Na taj se način postiže brža veza između svih odgojnih čimbenika: škole, roditelja, cjelokupnoga kulturnoga okružja.
 
RAZNOVRSNO, MODERNO I... RECITE VI!
Sadržajnom raznovrsnošću, metodičkom kvalitetom, likovnom modernošću i kvalitetom pripreme ovaj internetski oblik postao je ogledni uzor na ovom području – njegov koncepcijski pristup tom području WEB- izdavaštva za djecu i mlade.
 
WEB-ČASOPIS ZVRK – KOME JE NAMIJENJEN?
S obzirom na skupinu mlađih i adolescenata srednjega uzrasta čini nam se važnim zadovoljiti neke od sljedećih elemenata: generacijska bliskost tema, spontanost u komunikaciji (stil pisanja blizak mladima), opušten ton, raznolikost tema, sadržajnu i vizualnu raznolikost, provokativnost u umjerenim granicama. Po zastupljenosti prednost dajemo tekstovima s kojima se mladi mogu s lakoćom identificirati; teme koje se tiču njihove manje ili više uspješne komunikacije s roditeljima, prijateljima, profesorima, njihova percepcija užeg i šireg okružja. Stoga je neobično važno upoznati čitatelje s time da znaju prepoznati različite vrste novinskoga teksta te primjere elektronske komunikacije. Web-časopis želi dati mladima i čitavoj obitelji pregršt zanimljivih sadržaja. Posebnost se magazina ogleda u raznolikom stilu pisanja, bliskosti u komunikaciji, vizualnoj atraktivnosti (ilustrativno bogatstvo – fotografije, fotomontaže, ilustracije – klasične i kompjutorske, stripovi, plakati, moderan likovni izričaj), uočavanju i isticanju vrijednih uradaka mladih iz različitih područja rada koji mogu biti zanimljivi i njihovim obiteljima. Putem natječaja, komunikacije na forumu postoji prilika da u njemu mogu izraziti i razviti raznolike sposobnosti. Nije zanemareno ni književno stvaralaštva za djecu i mlade hrvatskih autora (renomiranih i mlađih autora). 
 
ODGOJ ODGOVORNIH HRVATSKIH GRAĐANA
U ovoj dobi važno je njegovati osjećaj za kvalitetan tekst oslobođen senzacionalizma, negativnih emocija kako se kod učenika, umjesto potrebe za otkrivanjem, istraživanjem ne bi stvorio strah od komunikacije s vanjskim svijetom. Pisanje novinskih tekstova potiče djecu i mlade na aktivan odnos spram neposrednoga (i šireg) okružja.
Odgojne vrijednosti su brojne:
● Web-magazin Zvrk pokušava na zanimljiv način upoznati djecu i mlade s osnovnim općeprihvaćenim pozitivnim vrijednostima našega društva. Time se nastoji utjecati na odgoj budućih samostalnih, osviještenih i odgovornih građana s pozitivnim stajalištem o svojim mogućnostima aktivne participacije u provedbi osobnih i profesionalnih ciljeva te odgojnih vrijednosti te tako predusretati niz negativnih posljedica koje mogu nastati uslijed niza negativnih utjecaja.
● Također, na stručan i djeci i mladima prihvatljiv način nastoji ih upoznati ih s time kako se nositi s problemima s kojima se danas susreću u društvu i obitelji (negativne navike, različiti oblici nasilja, ekološko zagađivanje). Pritom nastojimo njegovati pedagoški optimizam izbjegavajući senzacionalističko pisanje. Ukratko, svojom kvalitetom ni u jezičnom području, svojom tematikom, ni u vizualnom smislu ne podliježe utjecajima masovne industrije.
● Web-magazin Zvrk zravno potiče na raznovrsne oblike izražavanja uz pomoć suvremenih medija.
 
Rubrike
Report i Zabava
● Tween & teen vijesti ● Zvrkov intervju ● Ja ● Anketa ● Reality show na moj način ● Zvrkov intervju ● Look tjedna ● Modni sveznadar ● Moda hoda ● Svaštarije ● Smsarije ● Ja ● Horoskoparije ● Ha-ha! ● Glazbofilmofilija ● Anketa ● Medioteka ● Sabor mladih – bez cenzure
U ovoj se tematskoj cjelini objavljuju tekstovi srodni novinskom mediju – vijesti, ankete s reakcijama na aktualne događaje, rasprave mladih o temama koje se tiču njihovog života, a u izravnoj su vezi sa stanjem u društvu Pisat će se vijesti na temelju niza znanstvenih futurističkih zaključaka. Budućnost čovjeka intrigira čovjeka današnjice, posebno mlade. Ima mnoštvo «vijesti» koje to još nisu, ali postoji velika vjerojatnost da bi u doglednoj budućnosti mogle biti. Protiv negativnih utjecaja raznih tipova popularnih emisija teško se boriti (poplava reality shoow-a). Mi predlažemo kvalitetan sadržaj; poticanje na raznovrsne dnevne aktivnosti. Neku aktivnost koja im može uljepšati svakodnevicu ili olakšati svakodnevni život.. No, ovi bi bili smisleniji jer se izvode u sklopu svakodnevnog života. Tu su i male pitalice, šale, sms-ovi... sažete forme izražavanja u svakodnevnom životu. Sadržaji iz svijeta filma, suvremene glazbe, fotografije, stripa - tekstovi koji donose aktualne vijesti o glazbi, ali ne na nivou onoga što je već u ažurno objavljeno u novinama već razne zanimljivosti sa snimanja nekog albuma, spota, komentiranje nekog koncerta... Tu bi bili i tekstovi koji na zanimljiv način definiraju odabir glazbenog pojmovlja. Većina je iz područja moderne glazbe, manji dio spominje i one iz klasične glazbe. Poticalo bi se i prepoznavanje sveukupnih kulturnih sadržaja u svakodnevici. Također, posebno bi mjesto imalo poticanje modnoga izražavanja kroz razvoj osobnoga modnoga stila (fotografije mladih na ulicama svjetskih metropola).
 
Ja i opet ja
● Problematika ● Upomoć! ● Testomanija ● Upomoć ● Zarada ● Moja tajna ● All you need ● Pokreni se
U ovoj bi se cjelini objavljivali komunikacijski sadržaji s temama koje pomažu emotivnopsihološki razvoj mladih tijekom njihova odrastanja i sazrijevanja (savjeti psihologa, poticanje kvalitetna provođenja slobodna vremena, poticanje samopercepcije, osvještavanjem svojih emotivnih stanja i potencijalnih ili stvarnih problema).Tekstovi kojima se čitatelju predlaže neki oblik introspekcije vrlo su privlačni mladima jer često ne znaju s kime bi podijelili neke dvojbe (Žrtva sam reketa; Posustajem, nemam samopouzdanja; Glasina se proširila da..;. Nemam prijatelja; Sramim se roditelja; Rugaju mi se zbog debljine; Moja je najbolja prijateljica u svemu bolja od mene; imam loše ocjene, a toliko učim; a jedan profesor koji me ne podnosi; prijatelja su pretukli, a ja nisam ništa poduzeo; loše se oblačim).

Sveznadar
● Znanost stvarnost ● Jeste li znali ● Blic ponavljalica ● (Oko)kućni ljubimci ● Ta divna stvorenja (galerija) ● Za ljubitelje ljubimaca
U ovoj su cjelini sadržaji koji imaju veću ili manju vezanost uz obrazovne sadržaje (sažeto pojašnjavanje znanstvenih tema, putopisne crtice, tekstovi iz hrvatske prošlosti i mitologije...). Tu su i tekstovi o uzgoju pojedinih vrsta kućnih ljubimaca, galerija fotografija... Tu je i programirana Blic-ponavljalica koje omogućuje sintetičko ponavljanje određenih sadržaja.
 
Zvrkov portal

Sastavni dio web-časopisa jest i edukativni Zvrkov portal koji će sadržavati niz odgojnoobrazovnih, ali i zabavnih sadržaja. Namjena portala je omogućiti primjenu suvremenih nastavnih aktivnosti, osamostaljivanju učenika u komunikaciji s nastavnim sadržajima. Uz neke, u svjetskoj metodičkoj praksi uobičajene načine internetske edukacije (zbirke zadataka, prikazi nastavnih aktivnosti – pokusi, istraživanja), navest ćemo samo neke primjere kojima je cilj podstaći razvoj inovativnijih oblika rada (web časopis, edukativne igre, dramske igre, jezične interaktivne igre, virtualni muzej...). Na taj način računalo pridonosi podizanju kvalitete redovne nastave, izvannastavnih aktivnosti, demokratizaciji nastavnoga procesa, izravnom odnosu učenika i čitave obitelji prema raznovrsnim izvorima znanja i aktivnostima učenja.
 
Zvrk(asta) projektaonica

Kako bismo olakšali i primjenu časopisa u nastavnim, izvannastavnim aktivnostima, suradnji s roditeljima, širom društvenom zajednicom ponudili smo Vam niz projekata kojima možete obogatiti svoj rad. U ZVRK(OVOJ) PROJEKTAONICI učenici će moći izraziti se kroz različite medije i predstaviti svoj uradak mnoštvu čitača.
Cilj je projektaonice ostvarivanje projekata koji će poticati likovno, jezično stvaralaštvo putem sudjelovanja u nagradnim natječajima. Na taj se način ostvaruje aktivna komunikacija s čitateljima, a medij dopušta ostvarenje brze komunikacije.
Animirani, igrani, dokumentarni sadržaji  u Medioekranu koji mogu pospješiti usvajanje obrazovnih sadržaja također će imati prostora u web-časopisu koji tako pokazuje da integrira raznolike medije.
U čitaonici mogu se pročitati internetski ili tiskani naslovi (u web-izdanju) pojedinih izdanja (internetske priče hrvatskih renomiranih pisaca na hrvatskom, priče mladih, priče i mitovi na engleskom jeziku).
U Jezičnoj čitaonici mogu se čitati jezične crtice, šaljivo problematizirti jezični sadržaji.
 
» Kontakt
» Podaci o uredništvu
» Podaci o dizajneru
» Autorska prava