Kontakt
Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih
Zagreb, Branka Perice 1

Tel: 01/48-28-938
Fax: 01/48-28-938
0933341858
E-mail adresa: jadranka.zderic@gmail.com
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr