Koji grad ima najviše stanovnika?

Grad sa najvećim brojem stanovništva na svijetu – kada se uključe veće urbane oblasti – je Tokyo, sa 30 milijuna rezidenta.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr