Koliko je imao stanovnika prvi grad na svijetu?

Prvi grad u svijetu je imao više stanovnika neko jedan milijun u Londonu.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr