Zašto zvijezde trepere?
 
Zvijezde trepere samo kad   ih gledamo sa Zemlje. U svemiru je njihovo svjetlo stalno. Nama se čini da svjetlucaju jer se oko Zemlje nalazi zrak. Svjetlo koje putuje od zvijezde do nas prelama se i valovito širi na vrućim i hladnim mjehurićima zraka. Kada svjetlo prolazi različitim materijama, lomi se. Kada staviš slamku u čašu s vodom, izgleda slomljena, jer je jedan dio u zraku, a drugi u vodi.
 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr