Koja je planeta najgušća u sunčevom sustavu?
Zemlja je najgušća planeta u sunčevom sustavu i jedina koja nije nazvana po nekom bogu.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr