Ima li čokolada kofeina?
Unca čokolade sadrži oko 20 mg kofeina.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr