Koji je plin najmanje gusta tvar na svijetu?

Hidrogenski plin je najmanje gusta tvar na svijetu.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr