Što je trag iza zrakoplova?

Tanka crta koja nastaje iza zrakoplova u na visinama zove se crte kondenzacije.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr