Kojom se brzinom širi pustinja?

Pustinja Sahara širi se 1 kilometar na mjesec.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr