Koliko traje ljeto na Uranu?

Ljeto na Uranu traje 21 godinu, a toliko i zima.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr