Koliko ima linija na zastavi SAD-a?

Na zastavi Sjedinjenih Država nalazi se 13 linija – za 13 izvornih država.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr