Energija pokreće, svijetli, grije...
Ugljen i nafta kriju u sebi energiju kojom mogu pokretati lokomotive i strojeve. Električna energija danas dalekovodom stiže do svakog kućanstva i ljudima uvelike olakšava život. Nuklearna energija toliko je moćna da pokreće snažne ledolomce i podmornice, ali, ujedno, ako se njome nesavjesno rukuje, može u trenu razoriti cijeli grad.
 
 
ZALIHE ENERGIJE SVE SU MANJE

Danas ne možemo zamisliti život bez žarulje, hladnjaka, bojlera, automobila i svih onih pogodnosti koje donosi suvremeno iskorištavanje energije.
 
No možemo li tako živjeti vječno? Zalihe nafte, ugljena i urana, energenata kojima se najviše koristimo, sve su manje. Računa se da će nafte i ugljena ponestati već za 100 godina. U davnoj prošlosti čovjek se služio samo snagom vlastitih mišića. Kad je pripitomio govedo i konja, mogao je početi obavljati poslove za koje mu vlastita snaga nije bila dovoljna. No izumom jedrenjaka i vodenice počeo je iskorištavati energiju prirodnih sila, vjetra i vode u pokretu. Energija je velik izvor otkrića čovjeka i temelj je mnogim aktivnostima. Zahtjevi za energijom udvostručili su se 13 puta u posljednjemu stoljeću. Zbog dviju velikih kriza - 1973. i 1979. -   zemlje su postale ovisne o izvorima energije. Neke zemlje troše goleme količine energije, a drugima nedostaje pristup za osnovne potrebe.
 
Problemi i izazovi
 
Fosilni izvori goriva koji predstavljaju 80 % (golemu većinu) izvora energije pridonose onečišćivanju zraka, zemlje, mora i rijeka. Cestovni je promet glavni izvor ispuštanja otrovnih plinova koji utječu na promjenu klime i   globalno zagrijavanje.
 
Glavni je problem kako dobro upravljati energijom i za to se služiti alternativnim izvorima energije. Velika se nada polaže u razvitak industrija koje ne onečišćuju okoliš (sunčeva ‒ solarna, energija vjetra i biogoriva).
Osim toga, potrebno je poticati ljude da se štedljivo služe energijom svakoga dana.
 
Projekti
  • Doznajte postoji li  u vašem okružju primjer štedljive uporabe energije. Doznajte od njih više o onome što rade.
 
KISELA KIŠA

Možda je tako i bolje, jer dim koji nastaje njihovim izgaranjem jako onečišćuje atmosferu, a kiše koje upiju te plinove (tzv. kisele kiše) štete biljkama i životinjama. Zbog onečišćenja zraka temperatura na Zemlji iz godine je u godinu sve viša pa su i ljeta sve nepodnošljivija.
 
RJEČNIK

ENERGIJA - pokretač svega što se oko nas zbiva
ENERGENT - izvor energije, tvar iz koje se energija dobiva, npr. ugljen
UGLJEN - prirodna kruta tvar crne boje koja se kopa u rudnicima, a u mnogim kućanstvima služi kao ogrjev
NAFTA - crna tekućina koja se crpi iz podzemlja i od koje se preradom dobivaju goriva: benzin, ulje za loženje...
URAN - kemijska tvar, izvor nuklearne energije
ELEKTRIČNA ENERGIJA ili, običnije, struja ‒ pokreće razne strojeve, gotovo sve kućanske aparate, služi za rasvjetu
NUKLEARNA ENERGIJA - nastaje razbijanjem najsitnijih čestica (atoma) nekih kemijskih tvari kao što su uran i radij
 
Projekti
  • Doznajte postoji li u vašem okružju primjer štedljive uporabe energije. Doznajte od njih više o onome što rade.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr