Čakre – energetska središta otvaraju se poput cvijeta
Čakre su energetska središta koja rukovode istančanim, psihosomatskim vidovima našeg unutarnjeg bića.

Ova riječ na sanskrtu znači kotač ili disk i kad je čakra aktivna okreće se u smjeru kazaljke na satu. Otvara se poput cvijeta iz kojeg se izlijeva energija uspostavljajući našu unutarnju ravnotežu, ozdravljujući nas i vraćajući nas u kondiciju. Sedam od svih čakri u ljudskom tijelu smatraju se glavnima.
 
Čakre se prvi puta spominju u Vedama, drevnim hinduskim tekstovima spoznaje. Glavne čakre su središta u kojima kruži energija, a u promjeru uglavnom imaju od sedam do deset centimetara. One nadziru i daju snagu vitalnim organima vidljivog fizičkog tijela, te djeluju poput elektrana koje ih opskrbljuju životnom energijom. Kad je elektrana u kvaru, vitalni organi se razboljevaju, jer im nedostaje dovoljno životne energije za normalno funkcioniranje.

Ne brini

Zašto brinuti?
 
U životu treba brinuti samo o dvije stvari: Jesi li zdrav ili si bolestan.
 
Ako si zdrav, tada nemaš o čemu brinuti. Ali ako si bolestan, samo o dvjema stvarima trebaš brinuti:
 
Hoćeš li ozdraviti ili ćeš umrijeti.
 
Ako ćeš ozdraviti, tada nemaš o čemu brinuti. Ali, ako umreš samo o dvjema stvarima trebaš brinuti:
 
Ideš li u raj ili ideš u pakao. Ako ideš u raj tada nemaš o čemu brinuti. Ali, ako ideš u pakao, bit ćeš toliko zaposlen pozdravljajući se sa svojim prijateljima tako da nećeš imati vremena za brigu!
 
Zato, zašto brinuti?
 
Budi sretan!
 
Nemoj plakati kad sunce zađe na kraju dana, jer od suza nećeš moći uživati u ljepoti zvijezda.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr