U I NA

 

U ljusci orah mudruje.
U jabuci crv caruje.
U moru riba pliva.
U krevetu dijete sniva.
Na travi pase krava.
Na zidu visi tava.
Na nosu naočale stoje.
Na brdu djeca zvijezde broje.
Što je od nabrojenog dosadno,
a što živahna tražilica,
zna čak i muha zujalica!

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr