Šuma Dundo - jedna od najljepših na Mediteranu
 
Rajska plaža i šuma Dundo na otoku Rabu ima čak 40 posto površine prekrivene šumom, a ističe se park-šuma Dundo, udaljena od grada 4 km i jedna od najljepših šuma hrasta crnike na Sredozemlju.
 
 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr