Reklama do reklame – umjesto žbuke
 
Tokio - grad s kraja 21. stoljeća
Hoće li i naši gradovi uskoro biti prekriveni videozidovima, blještećim reklamama, šarenilom poruka u mnoštvu kojih se više ne razaznaje upravo krajnji cilj oglašivača - poruka!
 
 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr